Ulasan Buku

Mengulas buku, mengupas isi, meningkat kefahaman dan produktiviti.

Archive for the ‘JKA’ Category

INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT

Posted by blogpmm on March 4, 2010

INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT
Hidup Bertakwa Bermula daripada Lahirnya Insan ke Dunia
ABD GHANI BIN RASHED@MOHAMED
PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI (PPPT)
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA.
abdghani@pmm.edu.my dan aidid_aima@yahoo.com.my

ABSTRAK

Isi buku INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT ini merupakan panduan untuk diri sendiri (fardu ain), seisi keluarga, masyarakat dan umat sejagat (fardu kifayah). Ia merangkumi syariat ketika kelahiran, fardu ain kanak-kanak, penekanan pendidikan remaja, hukum-hakam muamalat (jual beli), munakahat (nikah kawin dan rumahtangga) serta amalan zikir, doa dan adab. Semua ini bersumberkan ilmu al-Quran dan hadis yang sahih.

Teknik penyampaian buku ini ringkas dan tepat dalam bentuk carta, jadula dan rajah. Semua doa, bacaan dan zikir boleh dibaca dan dihafal dengan mudah. Langkah amalan disampaikan mengikut turutan step-by-step . Media fotografi warna penuh digunakan untuk menunjukkan perkara yang relistik. Buku ini seharusnya menjadi kewajipan untuk dimiliki oleh setiap rumah, pusat sumber, sekolah atau institusi dan individu.

ULASAN

“ Aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku membawanya kepada nabi SAW. Baginda menamakannya Ibrahim, lalu mentahnikkannya (memecahkan mulutnya) dengan sebiji kurma.” Hadis riwayat Abu Burdah daripada Abu Musa r.a.

Itulah petikan daripada syariat kelahiran yang banyak mengupas tentang amalan awal ketika kelahiran seperti azan , bertahnik, menamakan bayi dengan nama yang baik, akikah dan berkhitan. Pendidikan awal kanak-kanak juga disentuh dengan mengenal sifat Allah, rasul, solat dan adab-adab terpuji yang baik untuk diamalkan. Syariat berkaitan remaja juga diulas dengan lebih mendalam menyentuh kepentingan syahadah, erti iman dan islam serta sifat-sifat mahmudah dan sifat mazmumah.

Isu yang dikupas di dalam buku ini juga melibatkan fardu ain asas seperti bersuci, bersolat seperti solat berjemaah, syarat-syarat solat, jenis solat dan doa yang baik. Ilmu berkenaan dengan puasa, zakat dan haji serta umrah. Amalan penyembelihan dan ibadah korban juga dibincang dengan lebih mendalam dan difahami oleh semua pembaca. Ilmu berkenaan dengan munakahat sepert panduan memilih calon isteri dan suami, pertunangan, poligami, talak dan doa serta amalan berkaitan syariat juga diajar bagi membentuk keluarga bahagia.

Buku ini juga mengupas isu berkaitan dengan syariat yang melibatkan budaya bermasyarakat seperti adab berjiran, amalan ziarah, mengimarahkan masjid, pengurusan jenazah, jenayah dan lain-lain. Bab yang membincangkan syariat sunat harian sepanjang masa menjadi penutup kepada perbincangan buku ini. Antara perkara pokok yang dibincangkan termasuklah amalan membaca Al-Quran, istigfar, berselawat, berdoa, zikir dan doa-doa yang boleh membantu mengubati penyakit (penawar).

RUMUSAN

Secara keseluruhannya buku ini banyak mengupas perkara berkaitan hidup berlandaskan syariat yang memperkatakan tentang indahnya kehidupan ini sekiranya ia saling melengkapi. Tiada penyelesaian melainkan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perkara pokok perbahasan mengungkai segala persoalan yang adakalanya mewujudkan kekhilafiah yang boleh membawa kepada perpecahan dalam kehidupan. Buku ini amat sesuai menjadi bacaan dan rujukan harian kerana banyak perkara dibincangkan secara terperinci hingga menjadikan buku ini menarik sekali buat yang inginkan ilmu duniawi dan ukhrawi. Semoga semua pembaca dapat meluangkan masa menatap, memahami dan menteladani apa yang menjadi pegangan dan syariat supaya tidak tersesat di jalan yang terang. SALAM MUHIBBAH.

Advertisements

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT

PANDUAN PROTOKOL DAN TATATERTIB MAJLIS

Posted by blogpmm on December 2, 2009

Panduan Protokol Dan Tatatertib Majlis

 

Nama Pengarang: SAMSUDIN WAHAB
Penerbit : PTS PROFESSIONAL PUBLISHING SDN. BHD.
Pengulas : AYU WIRDAWARTI PO’A

 

Latar Belakang Penulis :

 

Penulis buku ini, Samsudin Wahab adalah Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Dungun, Terengganu. Mempunyai pengetahuannya yang luas dan berpengalaman dalam bidang pengurusan.

Secara umumnya, walaupun terdapat banyak buku-buku tentang protokol dan etika dalam majlis, buku tulisan Samsudin Wahab ini boleh dikatakan memberi sumbangan besar sebagai rujukan ilmiah dalam bidang ini. Buku ini dihasilkan dalam 16 bahagian khusus namun masih berkesinambungan antara satu sama lain.

 

Bab 1 : Pengenalan Kepada Protokol Majlis

 

Ia dimulakan dengan Bab 1, iaitu Pengenalan Kepada Protokol Majlis. Dalam bahagian ini, istilah protokol dan etika sosial didefinasikan penulis dengan merujuk kepada pelbagai sumber seperti Kamus Dewan dan penulisan terdahulu tentang bidang ini (ms 1 -3). Penulis turut menjelaskan kepentingan pengetahuan protokol dalam kegunaan harian untuk individu, dalam pengurus masyarakat, dalam mengurus dan mengendalikan majlis dan juga dalam hubungan antarabangsa (ms 7 – 9).

 

Bab 2: Susunan Keutamaan Dalam Majlis

 

Penulisan seterusnya dalam Bab 2 menjuruskan kepada Susunan Keutamaan Dalam Majlis. Susunan keutamaan majlis wajar diberi perhatian kerana kegagalan mengikut susunan keutamaan terutama ketika menyambut tetamu akan merendahkan martabat tetamu kehormat itu. Menurut penulis sebagai negara yang mengamalkan Sistem Perlembagaan dan Beraja adalah wajar susunan keutamaan dibuat berteraskan protokol istana (ms 13). Penulis menyenaraikan dengan jelas susunan keutamaan peringkat persekutuan dengan merujuk kepada Pekeliling Warta Kerajaaan berdasarkan peringkat paling tinggi iaitu Yang di-Pertuan Agong sehingga ke bawah. Dalam bab ini juga, panduan tentang panggilan-panggilan hormat dan gelaran dibentangkan penulis dalam bentuk jadual (ms 23 – 27).

 

Bab 3 : Jawatan Pegawai Protokol

 

Dalam Bab 3 pula penulisan ditumpukan tentang Jawatan Pegawai Protokol. Pegawai protokol adalah individu yang mengetahui serta mahir mengenai protokol selepas mengikuti pelbagai latihan dan pengalaman lama dalam bidang ini (ms 28). Jenis-jenis pegawai protokol, perwatakan dan perlantikan pegawai protokol juga dihuraikan dengan jelas oleh penulis dalam bahagian ini.

 

Bab 4 : Protokol Untuk Pengacara Majlis

 

Bab 4 pula penulis memberi kefahaman tentang Protokol untuk Pengacara Majlis. Ini kerana apabila menganjurkan majlis, kita seharusnya faham beberapa istilah yang berkaitan dengan majlis yang diadakan itu. Perbezaan antara istilah-istilah seperti Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi tetapi Tidak Formal dan Majlis Tidak Rasmi tetapi Formal dan Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal telah dihuraikan dengan jelas oleh penulis (ms 40 – 43). Dalam bab ini juga, berdasarkan rujukan penulis terdahulu, penulis memberi panduan tentang tips menjadi pengacara yang baik dan menepati protokol. Pada pengakhiran bab pula diselitkan dengan beberapa bahasa sapaan atau panggilan hormat untuk jawatan-jawatan tertentu yang sesuai diigunakan oleh pengacara majlis khususnya dalam acara rasmi.

 

Bab 5 : Protokol Bagi Majlis Anugerah Cemerlang

 

Dalam Bab 5 dikhususkan kepada Protokol bagi Majlis Anugerah Cemerlang. Majlis ini boleh diadakan untuk tujuan meraikan peserta-peserta yang telah memenangi sebarang acara yang telah dipertandingkan oelh badan-badan tertentu. Penulis menulis dan memberi penerangan tentang protokol dalam acara-acara sebegini merangkumi protokol jemputan, protokol sambutan, protokol tempat duduk majlis, protokol ketika penyampaian hadiah dan protokol pakaian majlis.

 

Bab 6 : TataSopan Berucap Dalam Majlis

 

Bab 6 pula memberi penekanan tentang aspek Tatasopan Berucap dalam Majlis. Penulis memberi panduan bagaimana ucapan sepatutnya dinyatakan berdasarkan beberapa contoh atau jenis majlis seperti Majlis Perpisahan, Majlis dalam Kem Latihan, Majlis Perkahwinan Kaum Melayu, Jamuan Tahunan Organisasi dan Perjumpaan Persatuan Pelajar.

 

Bab 7 : Protokol Penyambut Tetamu Rasmi

 

Selain pengacara majlis yang dihuraikan oleh penulis dalam Bab 4, tugas yang tidak kurang pentingnya adalah Penyambut Tetamu Rasmi. Oleh itu dalam Bab 7, protokol tentang aspek ini dihuraikan secara khusus oleh penulis. Tugas menyambut tetamu dalam acara rasmi biasanya dilaksanakan secara berkumpulan yang terdiri daripada beberapa orang ahli jawatan kuasa. Peranan penyambut tetamu amat besar dalam hubungan silaturahim anatra hadirin dengan jawatan kuasa yang menganjurkan sesebuah acara rasmi (ms 73). Atas sebab ini, penulis telah menyenaraikan dengan jelas ciri-ciri kriteria dan sikap penyambut tetamu termasuk ringkasan tugas seorang peyambut tetamu (ms 76 -78). Cara menyambut dan mengiringi tetamu turut dijelaskan dengan teperinci dan pada akhir bab ini, tips turut diberi penulis jika beberapa masalah yang boleh dijangka timbul dalam melaksanakan tugas sebagai penyambut tetamu.

 

Bab 8 : Susunan Tempat Duduk

 

Dalam Bab 8, penulis cuba memberi kefahaman tentang Susunan Tempat Duduk. Dalam bab ini penulis lebih banyak mengunakan teknik penceritaan berbentuk grafik dan gambarajah yang membolehkan pembaca memahami dengan lebaih mudah keperluan perbezaan susunan tempat duduk yang betul seperti susunan meja panjang, susunan meja utama, meja khas, susunan meja bulat, susunan apabila ada tetamu di-Raja, susunan bagi tetamu utama dengan atau tanpa pasangan.

 


Bab 9 : Protokol Sopan Santun Berbual
Bab 10 : Protokol Sopan Santun Berkenalan

 

Kesinambungan protokol dalam majlis seterusnya dihurai dalam bab seterusnya di mana Bab 9 tentang Sopan Santun Berbual dan Bab 10 Sopan Santun Berkenalan. Penulis banyak memberi panduan berguna dalam kedua-dua bab ini di samping mengingatkan amalan-amalan negatif yang perlu dilarang dalam majlis-majlis rasmi (ms 118 – 119).

 

Bab 12 : Protokol Susunan Tempat Duduk

 

Dalam Bab 12, penulis mengkhususkan tentang Susunan Tempat Duduk dalam pelbagai majlis. Susunan tempat duduk menggambarkan taraf, susunan keutamaan, kekananan dan kepentingannya. Penjelasan penulis banyak dibantu dengan lakaran gambarajah seperti contoh susunan tempat duduk di pentas, susunan bagi 4 orang, 2 pasangan dan susunan 6 orang, 3 pasangan (ms 140 – 143).

 

Bab 13 : Tatatertib Di Meja Makan

 

Bab 13 diteruskan oleh penulis dengan tajuk Tatatertib di Meja Makan. Ia dihuraikan dengan jelas seperti tatatertib menghidang, tatacara makan dan minum, mencuba rasa makanan malah tatacara menghisap rokok juga diterangkan. Pembaca juga diperkenalkan dengan pelbagai peralatan makanan, pencuci mulut, susunan peralatan bagi makan malam ala barat dan bagaimana peralatan ini sepatutnya digunakan (ms 152 – 157).

 

Bab 14 : Protokol Pemakaian

 

Bab seterusnya mengkhususkan tentang pakaian. Ini kerana pakaian memainkan peranan penting dalam mempengaruhi persepsi seseorang individu pada individu yang lain. Penulis menghuraikan secara khusus tentang cara pemakaian bagi kaum lelaki, wanita (ms 165 – 168), panduan pakaian Majlis Rasmi Kerajaan, Majlis Konvokesyen Universiti, pakaian Rasmi Istana, pakaian pada majlis seperti Berbuka Puasa, Majlis Pecah Tanah dan Rumah Terbuka.

 

Bab 15 : Kualiti Majlis

 

Bab 15 pula diteruskan dengan konsep Kualiti Majlis. Dalam bab ini, pembaca akan diperkenalkan dengan beberapa prinsip kualiti dan protokol majlis seperti JIT (Just in Time), kitaran kualiti, Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), Zero Defect, ISO (International Organization for Standardization) dan Benchmarking. Huraian tentang komponen dalam kualiti protokol acara seperti seumber manusia, bahan-bahan dan pihak kudua serta strategi kualiti pengurusan luaran turut dimasukkan dalam bab ini.

 

Penutup

 

Buku ini ditutup dengan cantiknya dalam Bab ke 16 sebagai bahagian terakhir dengan menyelitkan Pantun-pantun dan Gurindam Majlis. Ini kerana penulis berpendapat bagi menyerikan majlis, pengucap boleh menghiasi ucapannya dengan menyelitkan beberapa rangkap pantun atau gurindam. Pantun dan gurindam yang indah berseni ini dianggap alat yang berkesan untuk menyampaikan maksud di hati, lebih-lebih lagi majlis-majlis rasmi yang berunsur nilai tradisional (ms 197).

Secara keseluruhnnya buku ini ditulis dalam bahasa yang padat, mudah dan senang untuk difahami. Penulis juga banyak mengaplikasikan teknik lain selain berbentuk penceritaan seperti penggunaan elemen grafik, gambarajah, lakaran, jadual dan penyenaraian bernombor bagi memudahkan data dipersembahkan dan difahami. Amat membanggakan apabila penulis turut menyelitkan kelebihan dan keluhuran unsusr-unsur keislaman dalam beberapa bab seperti Adab Berbual menurut Islam (ms 115 – 117) dan Panduan Berpakaian dan Busana Muslimah (ms 167 dan 179) pada Bab 14. Penulisan buku ini juga banyak disokong dengan rujukan-rujukan kukuh dan asas yang boleh dipercayai seperti rujukan penulisan terdahulu, Kamus Dewan, Warta dan Pekeliling Kerajaan dan seumpamanya.

Bagaimanapun pada pandangan pengulas Bab ke 15 kurang relevan untuk dimasukkan dalam buku ini dan mungkin perlu digugurkan. Ini kerana topik yang diperbincangkan dalam Bab 15 iaitu tentang konsep Kualiti Majlis kurang berkaitan dengan protokol, etika dan tatatertib majlis. Ia juga topik yang boleh dianggap berat khususnya di bahagian-bahagian akhir buku yang mungkin boleh membosankan pembaca. Pengulas percaya bahagian ini akan kurang diminati dan akan banyak ditinggalkan pembacaannya oleh pembaca. Bagaimanapun kelemahan pada pengakhiran buku ini ditutup sepenuhnya dengan buah tangan tambahan daripada penulis kepada pembaca dengan memasukkan contoh-contoh pantun dan gurindam yang boleh diguna dalam majlis-majlis tertentu. Disinilah terserlahnya beza dan kelebihan nilai tambah buku ini berbanding buku-buku lain yang seumpamanya.

Secara keseluruhannya penulis buku ini menerangkan dengan jelas cara berpakaian, yang betul, tatatertib di meja makan, penyusunan meja makan dengan cara yang betul, adab sopan pertemuan dan perkenalan dalam majlis. Selain itu, ia menerangkan cara membuat panggilan hormat yang betul bagi tetamu-tetamu dari pelbagai jawatan dan gelaran, penampilan diri dalam majlis serta adab sopan ketika memberi ucapan dalam majlis. Buku ini sangat berguna dan sesuai dijadikan rujukan invididu dalam keluarga, jawatankuasa daerah, negeri, jabatan kerajaan dan swasta ataupun institusi pengajian tinggi.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on PANDUAN PROTOKOL DAN TATATERTIB MAJLIS

Hebat Di Pejabat

Posted by blogpmm on December 2, 2009

Hebat Di Pejabat

 

Nama pengarang : Wan Rashid Wan Mohamed, CA(M), ACMA
Judul : Hebat Di Pejabat
Penerbit : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd
Tarik Terbitan : Cetakan Pertama 2009
Jumlah Halaman : 215 ms

Nama pengulas : Nor Wariza Binti Jufri
Jabatan : JKA

KANDUNGAN

Buku ini ditulis bagi meneroka rahsia menjadi pekerja cemerlang serta berkongsi hasil himpunan idea atau pedoman daripada mereka yang pakar dan berjaya. Ia dibahagikan kepada enam bahagian bermula dengan dorongan diri, panduan mempertingkatkan ketrampilan diri dan memperbaiki cara berkomunikasi. Selain daripada itu, petua menjadi pekerja yang produktif dan sentiasa berpandangan jauh juga dibincangkan.

Penetapan matlamat adalah penting bagi mengidamkan produktiviti yang lebih baik, jawatan yang lebih tinggi dan diiktiraf rakan sekerja. Seterusnya merancang haluan yang terbaik adalah penting bagi mencabar diri kita ke arah yang tepat supaya mendorong memberikan yang terbaik dalam kerjaya. Antara strategi bagi memajukan diri adalah dengan menghadiri kursus latihan, atau pun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, membaca buku-buku kemahiran serta motivasi ataupun mengubah cara kerja. Seterusnya, pastikan kita mempunyai pelan jangka panjang supaya tidak kecewa dengan kegagalan jangka pendek kerana kita perlu komited dengan sasaran yang dimpikan.

Bagi meningkatkan ketrampilan diri antara faktor penting yang perlu ditekankan adalah kerapian diri, senjata senyuman, keyakinan diri, bersikap positif, memotivasikan diri, mempromosi diri dan bina jenama diri adalah penting. Bagi permulaan, tanggapan pertama adalah penting dimana bagi membina imej diri, pakaian yang sesuai dan rapi adalah penting.Daripada segi penjagaan diri, senyuman membantu mencantikkan wajah. Senyuman memberikan ketenangan diri dan mengurangkan tekanan kerja. Selain daripada itu, membina keyakinan diri adalah penting bagi mencapai matlamat. Ini kerana dalam kerjaya, dengan berfikir sebagai orang cemerlang, kita semakin hampir dengan kejayaan. Dalam berkomunikasi seharian juga, disarankan supaya bersikap positif dan berbincang bagaimana menggunakan kekuatan itu bagi meningkatkan prestasi menjadi lebih kreatif, lebih fokus dan berkeinginan bagi berjaya. Jadi, bagi mendapatkan hasil terbaik dalam kerjaya kita, sentiasa berfikir secara positif. Menurut penulis, membentuk jenama diri adalah penting, ini kerana dalam hidup seharian, mustahil dapat memuaskan hati atau disukai semua orang. Matlamat utama adalah menonjolkan satu jenama diri yang positif, tepat, konsisten dan berkesan kepada orang sekeliling.

Penulis memberikan tips untuk berkomunikasi secara berkesan, di antaranya adalah menjadi pendengar yang baik, dapat mentafsir bahasa badan, berkomunikasi secara lisan, strategi berucap, memujuk rasa gemuruh, mempengaruhi orang lain, tanya soalan yang betul dan belajar berkata tidak. Komunikasi penting terutama dalam keadaan genting seperti dalam peperangan. Dalam kerjaya, kesilapan komunikasi dapat menjejaskan keputusan yang dibuat dan arahan yang dilaksanakan. Ia bukan sahaja membazrikan wang, tetapi juga tenaga dan masa.

Dunia pekerjaan mempunyai asam garamnya tersendiri. Seseorang pekerja yang bagus pandai menyesuaikan diri dengan budaya kerja pejabat. Bagi menjadi cemerlang, pekerja haruslah menghormati dan mengekalkan hubungan baik dengan semua orang kerana dalam menjalankan tugas, kita perlukan sokongan semua dan bantuan rakan sekerja. Politik dalam pejabat juga menjadi isu, di mana sekiranya kita pandai menyesuaikan diri dan melobi kuasa secara beretika, rangkaian politik pejabat mampu membantu kita meningkatkan pengaruh dan melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan tetapi tidak boleh bermain kotor dan menikam dari belakang. Bagi membina jaringan pengaruh rakan sekerja pula, sebaik-baiknya tidak memilih kawan. Hormat dan bergaullah dengan semua orang dan semua peringkat.

Menjadi seorang yang hebat dan produktif bukannya mudah kerana banyak tips yang diberikan. Di antaranya adalah dapat mengurus masa dengan cekap, dapat mengutamakan yang penting dahulu, menjaga kesihatan dengan baik, dapat menguasai bidang yang diceburi, dapat menepis halangan yang tiba, tidak buta teknologi, sentiasa berperanan dalam pasukan, berupaya mengagihkan tugas dengan bijak, dapat menjadi pembimbing rakan sebaya dan dapat mencapai prestasi kerja yang cemerlang. Cabaran dalam kerjaya sebenarnya berperanan membentuk diri supaya menjadi lebih tabah dan gagah daripada segi ilmu serta pengalaman. Kekuatan yang terhasil membolehkan diri berusaha gigih bagi mengatasi cabaran dan mencapai kecemerlangan. Tanpa usaha yang gigih, kemanisan kejayaan tidak dapat dinikmati sepenuhnya.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Hebat Di Pejabat

Berfikir Seperti Inventor

Posted by blogpmm on December 2, 2009

Berfikir Seperti Inventori


Di Ulas Oleh : Suzliana Binti Marsom
Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Merlimau, Melaka

Penulis

 

Berfikir Seperti Inventor adalah sebuah buku yang ditulis oleh Ainon Mohd. Dan Abdullah Hassan. Buku yang diadaptasikan daripada buku bertajuk Kepintaran Daya Cipta dan kemahiran Berfikir ini telah diterbitkan oleh PTS Millennia Sdn. Bhd. pada tahun 2005. Jumlah halaman buku ini adalah sebanyak 286 muka.

 

Mengenai Buku Ini

 

Buku ditulis bagi membantu ibubapa, guru-guru dan pembaca meningkatkan kemahiran berfikir anak-anak dan para peajar mereka. Pengarang mengandaikan bahawa kerja keras dan mendapat kelulusan yang tinggi semata-mata tidak lagi menjamin seseorang itu mampu bersaing dengan idea-idea dan produk-produk pengeluar lain. Namun, orang yang sentiasa berfikir bagaimana mereka dapat memperkenalkan produk-produk yang lebih baik, lebih murah dan lebih tahan kepada pengguna adalah lebih baik daripada golongan yang bekerja keras tadi. Untuk mencapai tahap tersebut, seseorang itu perlu berfikir secara kreatif dan sistematik. Idea yang kreatif adalah bakat istimewa yang dimiliki oleh segelintir manusia. Namun, kajian terbaru mendapati bahawa berfikir secara kreatif adalah sejenis kemahiran yang dapat dipelajari dengan menggunakan pelbagai teknik berfikir.

 

Kemahiran Berfikir

 

Sebagai seorang pendidik, kemahiran berfikir hendaklah diajar mengikut ‘kaedah dari tengah’ iaitu pendidik mesti memberikan contoh-contoh yang sangat jelas kepada pelajar. Pendidik boleh menggunakan beberapa cara untuk mengajarkan teknik-teknik berfikir antaranya iaitu tunjuk ajar, soal jawab lisan, secara tulisan, secara lukisan, arahan kepada individu, latihan berkumpulan dan gabungan pendidik dan pelajar (p. 7). Pendidik digalakkan membuat bahan-bahan latihan tambahan sendiri supaya lebih sesuai dengan situasi bilik kuliah dan para pelajar. Dalam menjana kemahiran berfikir pelajar, terdapat empat jenis bahan latihan yang boleh digunakan iaitu bahan seronok, bahan asing, bahan persekitaran dan bahan berat (p. 9).

 

Teori,Konsep Idea,Inovasi & Teknologi

 

Dalam bab 2 menerangkan tentang teori dan konsep idea, inovasi dan teknologi. Inovasi berasal daripada bahasa Latin bermakna pembaharuan (p.18). Kebanyakan oraang mendefinisikan inovasi sebagai pembangunan teknologi baru atau aplikasi sesuatu teknologi dalam kegunaan tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahawa inovasi tidak semestinya melibatkan teknologi. Sebaliknya inovasi didefinisikan sebagai penciptaan cara-cara baru bagi menyampaikan nilai kepada para pengguna. Inovasi dan rekacipta bergantung kepada adanya maklumat yang relevan, daya memanipulasi maklumat, kreativiti bagi mencipta konsep-konsep novel dan kreativiti menjana aplikasi-aplikasi baru. Idea adalah sebagai harta di mana undang-undang Negara ini melindungi pelaburan yang dibuat oleh seseorang yang menghasilkan sesuatu idea. Perlindingan itu adalah apa yang diistilahkan sebagai harta intelektual. Ada empat jenis perlindungan harta inteletual iaitu paten, pendaftaran rekabentuk, jenama perdagangan dan hakcipta (p. 48). Rekacipta abstrak lebih penting daripada rekacipta fizikal. Rekacipta idea dan rekacipta tindakan adalah dua jenis rekacipta bersifat abstrak dan ia sama pentingnya dengan kemahiran rekacipta benda fizikal dan membuat analisis.

 

Kreativiti vs Paradigma

 

Bab seterusnya membincangkan tentang kreativiti dan paradigma. Paradigma ialah andaian-andaian yang kita gunakan untuk memahami dunia. Menurut Kuhn, paradigma ialah kerangkan yang kita gunakan bagi memahami dunia sebenarnya (p. 91). Maksudnya, kita memahami dunia melalui paradigma yang ada dalam minda kita. Apabila kita melihat sesuatu, kita memadankan pola yang kita lihat dengan pola dalam minda kita. Pola-pola dalam minda terbina satu demi satu oleh pengalaman. Dengan bantuan paradigma, kita tahu apa yang betul dan salah, baik atau buruk serta halal dan haram. Namun begitu, paradigma boleh menyebabkan minda kita tertutup dam melumpuhkan daya usaha kita. Kelumpuhan paradigma adalah keadaan di mana kita mengalami kerugian tetapi minda kita tidak berupaya berfikir untuk melepaskan kita daripada keadaan itu. Salah satu punca kelumpuhan paradigma adalah keengganan kita mencabar kesahan paradigma yang sebelum ini berjaya. Kita juga jarang mempersoalkan andaian-andaian yang menjadi asas paradigma menyumbang kepada kelumpuhan paradigma. Justeru, paradigma baru diperlukan. Setiap kali suatu paradigma diterima, paradigma itu akan meletakkan semua orang pada tahap sifar. Namun, perubahan paradigma adalah suatu perkara yang sangat diperlukan tetapi sukar dilakukan kerana banyak pihak menanggung risiko besar dalam perubahan itu.

 

Kecerdasan

 

Kecerdasan dan kreativiti adalah dua konsep yang berbeza dan kedua-dua dapat diuji dan dinilai dengan menggunakan alat-alat dan cara berbeza. Tembok yang menghalang kreativiti individu adalah seperti takut dikata bodoh dan takut gagal. Keyakinan diri adalah tiang utama kreativiti. Kita dapat melakukan apa yang kita percaya dapat dilakukan. Orang yang tidak yakin akan menuduh orang lain atas kelemahannya. Semua pihak salah, dia saja yang betul. Kata pujangga Arab: “Orang yang berjiwa besar bercakap tentang pelbagai idea, orang biasa-biasa mengulas-ulas pelbagai peristiwa, orang yang berjiwa kecil memperkatakan hal orang, orang yang berotak kecil bercakap tentang din mereka sendiri.” (p. 168). Di samping itu juga, berfikir secara cara logikal mampu menerbitkan idea-idea baru.

 

Kecerdasan vs Kreativiti

 

Bab seterusnya menyentuh tentang persepsi,dan pemikiran rekacipta .Persepsi ialah proses yang berlaku di dalam minda apabila kita memahami apa yang kita lihat.Ia berfungsi seperti sebilah pedang dua mata di mana ia boleh menghasilkan kesan betul dan salah, positif dan negatif. Persepsi juga dapat menentukan nasib seseorang. Pelbagai kekeliruan yang muncul dikalangan orang ramai termasuk pendidik apabila memperkatakan tentang pemikiran dan rekacipta. Kekeliruan datang daripada salah anggapan bahawa kalau kepercayaan seseorang itu betul, dia akan berfikir secara yang betul. Kekeliruan ini sering berlaku disebabkan bermacam-macam kefahaman. Di kalangan pensyarah pengajian tinggi, ramai yang memahami kemahiran berfikir adalah memahami sesuatu yang logik. Ini adalah kekeliruan yang berlaku dengan meluasnya. Di samping itu, kekeliruan lain ialah salah anggapan kemahiran berfikir adalah memahami sesuatu secara analitikal dan kritikal. Ketiga-tiga elemen tersebut logikal, analitikal dan kritikal adalah jenis pemikiran reaktif. Sedangkan yang perlu bagi seorang yang berfikir seperti inventor memerlukan pemikiran proaktif iaitu memahami sesuatu secara generatif-kreatif. Pemikiran reaktif biasanya menanti sesuatu kejadian berlaku terlebih dahulu untuk dianalisis dan dikritik, tetapi pemikiran proaktif mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu tanpa menunggu apa-apa berlaku terlebih dahulu. Bab ini juga menyentuh tentang pemikiran rekacipta.

 

Apa Itu Pemikiran Rekacipta ?

 

Pemikiran rekacipta atau design thinking berbeza dengan pemikiran tradisional (logikal dan analitikal). Pemikiran ini terbahagi kepada dua iaitu pemikiran rekacipta keras dan pemikiran rekacipta lembut. Pemikiran rekacipta keras adalah hasil pemikiran rekacipta lembut. Pemikiran rekacipta lembut mengandungi prosedur atau tatakerja. Contoh-contoh rekacipta keras termasuklah benda seperti bangunan, taman, perkakas, enjin, pelbagai masakan, pakaian dan lain-lain. Namun, sekiranya sesuatu rekacipta itu ada kelemahan, jangan dikritik kelemahan itu. Menurut Dr. Edward de Bono, kemahiran berfikir adalah pelbagai kemahiran bagi meluaskan dan menajamkan daya persepsi seorang individu (p. 189).

 

Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir

 

Dalam bab yang terakhir ini, pengarang menjelaskan beberapa jenis kemahiran berfikir yang boleh digunakan oleh individu, ibu-bapa dan individu bagi menjana pemikiran anak-anak dan para pelajar mahupun diri sendiri. Antara jenis pemikiran itu ialah berfikir secara analitikal, logikal, objektif sistematik, pragmatik, positif, negatif, konstruktif, proaktif, projektif, kreatif, perspektif, lateral, nilai, emotif, reaktif, historis, matematik dan intuitif. Namun dalam ulasan ini saya memilih untuk membincangkan tentang pemikiran proaktif kerana merasakan pemikiran jenis ini yang mendorong individu boleh berfkir seperti inventor. Berfikir secara proaktif adalah dengan menggunakan keupayaan minda membuat pelbagai ramalan untuk menjangka perkara-perkara yang kini belum berlaku (p. 243). Ia ditandai oleh daya usaha untuk berfikir sebelum sesuatu perkara itu berlaku. Matlamat berfikir secara proaktif ialah memikirkan sesuatu sebelum orang lain terfikir hal itu terlebih dahulu, memikirkan perkara-perkara yang mungkin berlaku sebelum perkara-perkara itu benar-benar terjadi, memikirkan perkara-perkara yang perlu disiap sediakan untuk menghadapi apa-apa kemungkinan dan membuat rancangan-rancangan masa hadapan. Kemahiran berfikir secara proaktif memerlukan daya imaginasi yang tajam di samping logik yang betul dan maklumat yang tepat. Kemahiran berfikir secara proaktif membolehkan kita merancang tindakan-tindakan proaktif dan ini sangat penting dalam persaingan.

 

Ulasan

 

Dalam dunia persaingan siapa yang nampak dahulu dan siapa yang bertindak dahulu, dia akan dapat dahulu. Justeru, apabila individu itu mahu berfikir seperti inventor maka ia perlu berfikir secara proaktif. Secara kesimpulannya, individu, ibu bapa mahupun pendidik boleh menggunakan pendekatan yang disyorkan seperti yang terkandung dalam buku bertajuk ‘Berfikir seperti Inventor’ dalam membentuk kaedah dan cara berfikir anak-anak dan para pelajar. Pelbagai contoh dijelaskan sebagai panduan kepada pembaca. Panduan berfikir ini perlu bagi membolehkan individu ataupun golongan sasaran menghasilkan pelbagai ciptaan teknikal.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Berfikir Seperti Inventor

Kawal Berat Badan: Makan Banyak Kekal Sihat

Posted by blogpmm on November 30, 2009

Kawal Berat Badan Anda

Diulas oleh : NORBAYA BINTI OMAR

 

Penulis : BAHRIN SAMAH
Penerbit : ALAF 21 SDN BHD (Cetakan Pertama 2008)

 

Biodata Penulis

 

Bahrin Samah bertugas sebagai jurunding herba, penulis dan kolumnis untuk majalah MIDI. Beliau berkelulusan Master Herbalist Diploma (kepujian) dari Australasian College of Health Science, Oregon, Amerika Syarikat. Penulis juga merupakan ahli kepada Delta Epsilon Tau International Honor Society, Alpha Oregon dan American Herbalists Guild. Selain itu beliau merupakan phytotherapist sah Malaysia yang diiktiraf oleh Persatuan Terapi Komplementari Malaysia.

 

Berat badan, obesiti dan kegemukan merupakan satu isu sensitif terutama sekali kepada kaum perempuan, apatah lagi pengulas juga mempunyai berat badan yang telah melangkau berat ideal yang disarankan. Jadi!!! pengulas merasakan perlu mencari satu bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk program mengawal berat badan sendiri. Buku Kawal Berat Badan: makan banyak kekal sihat mempunyai 28 bab menyentuh mengenai definisi obesiti, menyelam faktor-faktor obesiti dan merumus kaedah yang sesuai digunakan untuk menguruskan badan dengan cara sihat.

 

Obesiti & Kegemukan

 

Bab 1 hingga bab 9 menghuraikan definisi obesiti dan kegemukan,penulis merungkaikan faktor kegemukan itu berlaku. Tiga faktor dipilih sebagai penyebab iaitu genetik, sosial dan persekitaran dan akhir sekali fisiologi. Penulis menerangkan tindakbalas makanan keatas tubuh badan bergantung kepada jenis makanan tersebut. Ada jenis makanan menghasilkan alahan dan sensitiviti, ada yang melambatkan pencernaan dan penghadaman dan ada yang bertindak terus kepada sel-sel tubuh badan. Seperti MSG yang menyebabkan sakit kepala, loya dan jantung berdenyut tidak keruan. Risiko tindakbalas makanan akan menyebabkan peningkatan stress, merosakkan sel dalam badan, kebocoran salur darah dan penahanan air didalam badan selain itu metabolisme badan akan terganggu. Tiadanya pengawalan keatas jenis makanan tersebut akan mewujudkan pelbagai jenis penyakit kronik ke atas tubuh badan.

 

Kesan-kesan MSG

 

Bab 10 menerangkan kesan Monosodium Glutamate (MSG) keatas berat badan. Pada dasarnya MSG menambah kesedapan makanan, tetapi MSG juga mampu menyebabkan masalah neurologi dan juga menambahkan berat badan pengguna. MSG boleh merosakkan ‘isyarat leptin’ serta mencederakan hypothalamus yang berperanan mengawal selera makan, fungsi tiroid dan sistem endokrin. Hasil kajian juga menyatakan tikus yang diberi MSG boleh menjadi gemuk dan ada juga telah menjadi buta. Walaupun MSG diperbuat dari bahan asas berkarbohidrat, tetapi ‘starter’ pemprosesan MSG mungkin terdiri dari biproduk haiwan yang tidak halal. Sebaiknya, elakkan penggunaan MSG di dalam masakan anda.

 

Pemanis, Kafin & Nikotin

 

Bab 11 hingga 13 menceritakan tentang pemanis, kafien,nikotin dan kesannya keatas pengguna. Penggunaan gula berlebihan merupakan satu punca bertambahnya berat badan. Ia juga memaksa pankreas merembeskan insulin secara berlebihan. Insulin berperanan untuk mengangkut glukos kepada sel sebagai bahan bakar. Kepada individu yang kurang bersenam dan menggunakan gula secara berlebihan, tubuh akan mencapai keadaan ‘kekebalan insulin’. Reseptor tidak lagi mengenal insulin, maka glukos tidak dapat masuk ke sel dan kekal didalam darah dan akhirnya menyebabkan seseorang menghidap diabetes yang kronik. Pemanis tiruan juga bukanlah satu alternatif yang boleh diterima, kerana terdapat laporan penggunaannya boleh menyebabkan pengguna sakit kepala, gastrik dan denyutan jantung yang pantas. Penggunaan madu, sirap gula tebu hitam dan jus buah-buahan lebih digalakkan kerana ia lebih semulajadi dan kurang kesan sampingan.

 

Lemak

 

Bab 14 dan 15 menyedarkan pengulas bahawa lemak bukanlah penyebab utama kepada kegemukan. Dengan mengenali jenis-jenis lemak tidak tepu seperti minyak kelapa, santan kelapa dan minyak sapi kerana sifatnya tidak berubah apabila dipanaskan dan tidak meningkatkan tahap kolesterol, menguatkan fungsi hati dan tidak terhasil bahan penyebab kanser. Selain dari jenis minyak diatas, terdapat lagi jenis lemak yang lain iaitu lepa susu, minyak zaiton dan lemak itik dan angsa. Proses penghuraian dan pencantuman lemak di sepanjang perut hingga ke usus telah membantu penghadaman. Sebahagian lemak diangkut oleh protin dan di bawa ke hati untuk proses metabolisme dan menghasilkan tenaga. Selebihnya yang tidak menjalani proses metabolisme akan disimpan di bawah kulit sebagai tisu adipos.

 

Ciri-ciri Tubuh Badan, Tahap Kesihatan & Jenis-Jenis Nutrien

 

Bab 19 – Bab 28 menyarankan pengulas untuk mengenal sendiri ciri-ciri tubuh badan dan tahap kesihatan pengulas. Langkah pertama pengulas mestilah menilai julat berat badan yang sesuai berdasarkan ketinggian individu. Selain itu, kadar metabolisme pengulas perlulah diukur dan pilihlah jenis pemakanan berdasarkan jenis metabolisme. Gunakan garam asli, elakkan garam terproses. Pilih makanan yang mudah dihadamkan jangan pilih makanan yang lambat dicernakan. Bab 22 – 23 membincangkan suplement dan jenis-jenis nutrien yang dapat membantu menguruskan badan. Terdapat pelbagai vitamin dan suplemen banyak terjual di pasaran. Ada yang dapat bekerja dengan baik dan ada juga berbahaya untuk kesihatan. Jauhi suplemen yang mengandungi ephedra kerana ia meransang termogenic dalam masa yang sama menyebabkan sesak nafas dan jantung berdenyut tidak menentu. Suplemen berkafien berfungsi menipu otak untuk berasa segar dan ketagihan akan berlaku. Pilihlah suplement tradisional seperti air limau nipis, air nenas atau herba yang bertindak sebagai anti-tindakbalas makanan. Herba-herba yang dicadangkan Ma-Huang, Hempedu Bumi dan Dukung Anak serta lain-lain lagi.

 

Cara Hidup Sihat

 

Pilih cara hidup sihat, kurangkan stress kerana ia memaksa pankreas bekerja keras. Selalu bersenam supaya terhasilnya otot, andai kurang bersenam insulin yang meningkat akan menukar kalori kepada lemak. Kurangkan jenis makanan terproses, pilihlah beras basmathi atau beras perang kerana ia tinggi serat dan kurang menghasilkan glukos dalam darah. Makan secara berlebihan juga akan memudaratkan kerana dalam makanan itu sendiri juga mengandungi bahan kimia, bergula dan karbohidrat yang mampu mendedahkan diri kepada penyakit, melumpuhkan sistem kekebalan dengan memusnahkan sel-sel darah putih, mengurangkan pengeluaran antibodi dan mengganggu pengangkutan vitamin C.

Jadilah seperti orang terdahulu, kurangkan makan secara berlebihan. Orang dulu makan nasi seperti kita, tetapi mereka lebihkan sayur berbanding dengan daging atau ayam. Pilihlah makanan yang lambat melepaskan glukos ke dalam darah kerana ia dapat mengawal paras gula dalam darah.

 

Langkah-langkah Mengawal Berat Badan

 

Bab yang terakhir, penulis telah menyenaraikan langkah-langkah untuk membantu mengawal berat badan. Seperti makan mengikut metabolik, kenal makanan reaktif yang menyebabkan tindakbalas, elak makanan bergula, elak minyak yang mengandungi transfat seperti minyak kacang soya, jagung dan minyak bunga matahari dan banyak lagi. Dihujung penulisan, penulis telah meyenaraikan perkataan-perkataan di dalam glosari untuk memudahkan pembaca merujuk dan dan mengenal perkataan yang digunakan oleh penulis di sepanjang bab.

 

Penutup

Secara amnya buku ini bagus untuk di baca dan dijadikan rujukan. Penerangan mudah mengenai pemilihan makanan dan tindakbalas dan kesan makanan dalam tubuh badan, secara khususnya telah menyedarkan pembaca fugsi tubuh dan ciri-ciri umum tubuh badan pengulas. Cantik diluar tidak semestinya cantik didalam. Makan sedikit tidak semestinya anda akan lansing, jadi pilihlah jenis makanan yang tepat bersesuaian dengan tubuh badan anda.
Sekian terima kasih.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Kawal Berat Badan: Makan Banyak Kekal Sihat

Pengucapan Awam Yang Berkesan

Posted by blogpmm on November 30, 2009

Maimunah Osman (2000).Pengucapan Awam Yang Berkesan. Institut Tadbiran Awam Negara. 111.
Di ulas oleh Safhiful Rabbi bin Muhamad Noor

Tema pengucapan awam yang diketengahkan oleh pengarah Maimunah Osman ini merupakan satu inisiatif baik dalam menyediakan satu wadah dalam penyampaian ucapan yang lebih baik dan berkesan. Buku ini memberi panduan bagi membuat pengucapan awam yang berkesan melalui perancangan, persediaan dan persembahan. Di samping itu ia akan membawa pembaca mengenal pasti tujuh elemen bagi menentukan kejayaan pengucapan awam dan seterusnya panduan atau petua semasa membuat persembahan.

Pengarang cuba mendekati pembaca melalui lapan (8) bab iaitu pendahuluan, tujuh elemen dalam pengucapan awam, perancangan dan persediaan, latihan, persembahan, mengurangkan gementar, mengendalikan soalan dan mengendalikan audien yang sengaja mencari perhatian. Apa yang diperhatikan di dalam penulisan buku ini, pengarang lebih gemar menggunakan rajah dan carta dalam membincangkan sesuatu isu. Contohnya pada bab 1, rajah 1: 7 elemen pengucapan awam telah digunakan dalam memberi gambaran kepada pembaca tentang 7 perihal yang terdapat dalam satu kitaran pengucapan awam yang baik.

Apa yang telah diketengahkan oleh pengarang sedikit sebanyak telah memberi penjelasan kepada pembaca tentang bagaimana untuk menyampaikan ucap awam yang berkesan. Secara kasarnya, apa yang telah dilakukan oleh pengarang telah berjaya mencuri hati pembaca. Apa yang penting ialah pendekatan pengarang melalui penerangan bergambar mampu membuatkan pembaca faham tentang mesej yang cuba disampaikan.

Pengarang telah menggunakan kaedah psikologi dan peneguhan di akhir karangan dalam memujuk pembaca agar terus berusaha untuk memperbaiki kemahiran pengucapan awam. Pengarang telah menggunakan kaedah pembacaan dan rujukan primer dalam menghuraikan idea pengucapan awam ini. Terdapat 13 rujukan yang telah digunakan dalam karangan pengucapan awam ini.

Karangan yang berbentuk deskriptif ini telah berjaya dihasilkan pengarang dengan berlandaskan kepada ilmu pengucapan awam. Kumpulan sasaran karangan ini ialah pengucap-pengucap yang masih kebuntuan untuk menghasilkan suatu ucapan yang berkesan termasuklah ahli akademik dan bukan akademik.

Sebagai peneguhan, pengarang telah sekali lagi menerangkan isi kandungan karangan di akhir bab. Bab 1 telah menceritakan kepada pembaca tentang kepentingan pengucapan awam dalam kehidupan seharian.

Pengarang meneruskan dengan bab 2 yang menjelaskan bahawa terdapat 7 elemen dalam pengucapan awam iaitu pengucap, mesej, saluran, pendengar, maklum balas, gangguan dan setting. Manakala bab 3 pula telah menceritakan tentang perancangan, latihan dan persembahan.

Pengarang telah mendekati pembaca dengan mengetengahkan bab 4 yang telah menyentuh secara mendalam tentang latihan-latihan yang perlu dalam menghasilkan suatu ucapan yang baik dan berkesan. Bab 5 menerangkan kepada pembaca tantang persembahan yang mana diteruskan dengan bab 6 yang lebih menarik iaitu cara-cara untuk menghilangkan rasa gementar. Bab terakhir di dalam karangan pengucapan awam ini ialah kaedah untuk mengendalikan soalan.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Pengucapan Awam Yang Berkesan

7 Formula Individu Cemerlang

Posted by blogpmm on November 30, 2009

7 Formula Individu Cemerlang (Siri Motivasi) : Ditulis oleh Dr. Danial Zainal Abidin. 2004. Bentong, Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. 365 pp. Diulas oleh Babby Freskayani@ Izyani Binti Kaliwon.

Dr. Danial Zainal Abidin merupakan graduan bidang perubatan moden lepasan Universiti Iskandariah, Mesir dan dikenali sebagai pakar motivasi yang mengendalikan slot Rangsang Minda dan Islam Moden di Radio Malaysia Pulau Pinang (RMPP). Dalam masa yang sama beliau merupakan pengurus dan pengamal perubatan di sebuah klinik swasta sejak tahun 1987. Beliau juga pernah dilantik sebagai Pengerusi Kariah Sungai Ara dan kini menjadi pengurus urusan syarikat Danila Zainal Consultancy (M) Sdn. Bhd. Dalam bidang penulisan, beliau sudah menulis buku-buku yang bertajuk Konsep Perubatan Islam, The Misunderstood Religion, Bahan Berdakwah untuk Remaja Moden, bukti-bukti Sains dan Sejarah Kerasulan Muhammad SAW dan Empayar Minda Muslim.

Buku ini menceritakan tentang 7 formula untuk menjadi manusia yang cemerlang yang mana setiap formula adalah berpandukan prinsip dan pegangan Islam itu sendiri yang dipetik dari ayat-ayat Quran dan sunnah serta berkait secara langsung tentang keadaan dan peristiwa semasa dari zaman jahilliyah sehinggalah zaman era teknologi. Penulis turut menyatakan bahawa setiap kejayaan umat Islam yang suatu masa dahulu berjaya menguasai dunia dengan ilmu dan tamadun bukan berlaku secara spontan ataupun magis tetapi kerana formula yang digunakan adalah formula Allah Yang Maha Mengetahui. Formula yang diceritakan ini mementingkan perubahan dalaman, iaitu iman dan kebersihan hati setiap individu itu sendiri.

Formula pertama adalah mengenali kehebatan dan potensi diri. Dalam intipati ini, kebanyakan tokoh-tokoh barat mengakui dan mengikhtiraf kehebatan umat Islam suatu masa dahulu. Pengakuan ini turut dinyatakan di dalam The History of the Arabs dan Islamic Culture (p.7). Dalam masa yang sama, mentaliti inferior yang wujud perlu dipinggirkan untuk meledakkan potensi dalam diri individu supaya Allah tidak menimpakan kehinaan ke atas kita sekiranya kita mencari kemuliaan dengan cara hidup yang lain daripada Islam.

Formula Kedua adalah ledakan takwa di mana formula ini banyak menceritakan perihal hati. Hati mempunyai empat sifat iaitu sifat buas, binatang, syaitan dan ketuhanan sepertimana yang dinyatakan dalam surah al-Qasas (p.41), al-A’raf (p.42), ar-Ra’d (p.43) dan al-Muthaffifin (p.43). Intipati yang disentuh juga adalah berkenaan 12 pintu yang sering digunakan syaitan menurut Imam Ghazali (p.45) yang perlu dikenali dan diawasi, lapan perkara yang mematikan hati manusia mengikut Ibrahim bin Adham (p.47) dan lima penawar yang dapat membersihkan hati diutarakan oleh Imam Abul Laith as-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin (p.50). Allah ada menjelaskan dalam surah al-Talaq (p. 57) yang diperakui oleh Abdullah bin Masud sebagai formula penyelesaian masalah yang teragung dalam Quran.

Formula ketiga adalah proses kearah melonjakkan ilmu yang mana penulis banyak menceritakan perihal bagaimana untuk mengasah potensi akal manusia dan dibajai dengan ilmu dan zikrullah. Ilmu yang perlu dikuasai oleh umat Islam dibahagikan kepada tiga kategori berpandukan Quran dan sunnah. Manakala formula keempat adalah mereka yang berjaya adalah yang mempunyai matlamat hidup dan berwawasan yang mana mampu melihat jauh ke hadapan dalam usaha membina kejayaan dan keunggulan. Wawasan yang diutarakan oleh Allah kepada umat Islam adalah wawasan hasanah selaras dengan firman-Nya dalam surah al-Baqarah (p.156). Antara intipati formula ini adalah perkongsian visi yang menguatkan di antara satu sama lain, matlamat realistik dan spesifik serta mempunyai perancangan yang teliti dan strategik berdasarkan keutamaan dan futuristik.

Formula kelima untuk menjadi orang yang berjaya adalah mereka yang memelihara amanah. Pernyataan mengenai amanah ini dikeluarkan oleh Imam Qatadah, Imam al-Alusi dan Imam al-Hakim (p.222). Allah turut berfirman di dalam surah al-Ahzab (p.222) berkaitan dengan amanah. Intipati amanah yang turut diperkatakan juga termasuklah tugas yang dipikul, bagaimana memilih kawan, pasangan hidup, pemimpin, menyebarkan dakwah, mendidik keluarga, menuntut ilmu, media massa, masa dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya. Berfikiran positif merupakan formula yang keenam untuk menjadi orang yang cemerlang dan unggul. Apabila seseorang individu berfikiran positif, secara tidak langsung dia telah mengukirkan dan mengetahui kehebatan minda mereka. Penulis turut menceritakan beberapa kisah teladan bagaimana minda mempengaruhi tindakan manusia.

Formula terakhir yang dibicarakan oleh penulis adalah menyantuni manusia. Terdapat 5 premis kemanusiaan yang diutarakan Quran berkenaan dengan insan yang turut ditekankan oleh penulis (p.302) di mana konsep-konsep kemanusiaan yang dilaksanakan Islam dalam kehidupan mengagumkan semua pihak. Formula ini turut menyentuh tentang pengurusan rabbani dan insani (rabsani) iaitu hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Penulis turut menulis percanggahan pendapat di antara konsep pengurusan zaman Rasulullah iaitu pengurusan rabsani dengan tokoh-tokoh barat yang ada sekarang. Dalam formula ini juga, penulis ada menyentuh tentang bagaimana untuk memotivasikan diri, kemahiran interpersonal, komunikasi efektif, menjadi pendengar yang baik, bahasa badan dan penonjolan imej dan perpaduan antara perkara-perkara yang perlu ada dalam hubungan dan nilai sesama manusia.

Secara keseluruhannya, penulis berpendapat dalam kehidupan, manusia dibahagikan kepada dua iaitu golongan termometer dan termostat. Umat Islam adalah golongan termostat yang mengagumkan, bukan sahaja mampu mengukur suhu, malah mampu mengubah suhu mengikut acuan sendiri. Acuan yang mampu melahirkan tamadun yang agung yang memberikan kebebasan dan kedamaian kepada semua bangsa dan agama. Sumbangan yang paling bermakna dalam Islam adalah sikap dan cara yang betul serta kekuatan yang diutamakan Islam dan dimiliki oleh umat Islam adalah iman dan takwa. Di samping itu, secara tidak langsung ia mampu melahirkan pemikiran positif dan optimisme yang hebat. Ini adalah antara intipati penting bagaimana seseorang individu Islam boleh cemerlang dengan berpandukan kepada Quran dan sunnah.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on 7 Formula Individu Cemerlang

PETUA KEBAHAGIAN RUMAHTANGGA

Posted by blogpmm on November 30, 2009

MUHAMMAD USMAN AL-KHUSTI, PETUA KEBAHAGIAN RUMAHTANGGA, DARUL NU’MAN, CETAKAN KETIGA 1999.

Buku ini disusun berdasarkan karya Muhammad Usman Al-Khasit yang bertajuk Almasyaakiluz-zaujiyyahwahululuha Fi Dhauil Kitabi Wassunah Walma’ariful Haditsah. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberi suatu panduan berkaitan halangan-halangan atau rintangan yang dihadapi dalam berumahtangga, disertakan juga cara penyelesaian yang berdasarkan al-Quran, hadis dan ilmu pengetahuan.
Ternyata hidup berumahtangga nampak mudah tapi susah. Akan menjadi mudah kalau berpegang pada pendirian bahawa menikah adalah suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan berdasarkan peraturan agama. Akan tetapi ianya akan menjadi susah kalau menerimanya sebagai beban dan tidak mengikut peraturan.
Ikatan suami isteri merupakan cantuman cinta dan kasih sayang yang membina ramuan kebahagiaan. Kerelaan dua insan untuk menikmati dan melayari bahtera rumahtangga merupakan ikrar kesetiaan dan pengorbanan hidup untuk bekerjasama dalam mengejar impian.
Fitrah seorang lelaki dan fitrah seorang wanita saling memerlukan untuk mengharapkan buah ketenangan dan ketenteraman. Mereka ingin bersama-sama dalam menghadapi pahit manisnya kehidupan. Mereka ingin saling membantu untuk mencapai kejayaan dengan menepis segala rintangan serta bersama-sama membina kekuatan untuk mengatasi segala masalah. Sesungguhnya sentuhan kasih sayang dan cabaran merupakan penawar kebahagiaan rumahtangga.
Antara petua-petua untuk mewujudkan rumahtangga yang bahagia adalah :
1. Asas Pemilihan Jodoh
2. Sikap saling percaya mempercayai
3. Sikap saling tolong menolong
4. Tahu dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing.
5. Tidak ada campur tangan mertua dalam urusan rumahtangga.
6. Sikap saling ingat mengingati dan sanggup berubah untuk kebaikan bersama.
7. Buang sikap-sikap negatif yang dilarang oleh agama.

DIULAS OLEH : NOOR ASMIDA BT ABU BAKAR
JABATAN : JKA

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on PETUA KEBAHAGIAN RUMAHTANGGA

MENANGANI KONFLIK EMOSI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Posted by blogpmm on November 30, 2009

ULASAN BUKU OLEH ZURAINI BASARUDIN
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
TAJUK: MENANGANI KONFLIK EMOSI MENURUT PANDANGAN ISLAM
PENULIS: HARUN ARRASYID HAJI TUSKAN
DITERBITKAN OLEH: EDUSYSTEM SDN.BHD
TAHUN DITERBITKAN: 2006, Bil. Mukasurat : 181

PENGENALAN
Setiap manusia di muka bumi ini mempunyai emosi. Tidak kira kanak-kanak mahupun orang dewasa. Sesetengah individu dapat mengawal emosi dengan baik, dan ada pula individu yang tewas dalam menguruskan emosi mereka. Kegagalan mengawal emosi boleh mendatangkan pelbagai masalah yang tidak sepatutnya berlaku seperti penderaan, amuk, pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya. Hasutan terhadap emosi manusia merupakan peranan syaitan untuk menjadikan manusia tidak dapat mengawal dirinya dan bertindak di luar batasan. Sifat marah adalah fitrah manusia, namun ia akan menimbulkan masalah apabila manusia menjerumuskan keseluruhan dirinya dalam kemarahan yang melampau.

Kesan Marah
Apabila seseorang itu marah, mereka hilang pertimbangan dan kawalan diri daripada kewarasan akal kerana dikuasai oleh nafsu kemarahan serta emosional yang kuat membara. Dalam ketika ini akal tidak boleh berfikir secara waras dan tindakan akan dipengaruhi oleh emosi. Oleh itu, kemarahan boleh membawa kepada tertutupnya pintu hati untuk menerima sebarang teguran dan nasihat. Selain itu ia akan mengeraskan hati seseorang dan menyebabkan mereka lupa akan pada diri sendiri. Mereka tidak lagi memikirkan tindakan akibat perbuatan mereka asalkan dapat memuaskan hati mereka.

Mengatasi Perasaan Marah
Antara perkara-perkara untuk mengatasi perasaan marah adalah:
Menghilangkan sifat sombong – seseorang yang sombong meletakkan dirinya dapa darjat yang tidak sepatut dimilikinya. Berbanding dengan orang yang bersifat merendah diri yang tahu kecacatan dan kekurangan dirinya. Seseorang tidak akan sempurna tanpa kebajikan orang lain maka wajiblah perasaan sombong itu dihapuskan dalam diri.
Menghilangkan sifat bangga dalam diri – Individu yang suka membangga diri sebenarnya membangga sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada sesuatu benda pun yang kekal sepanjang hayat.
Jangan cepat sensitif dan melatah – selidik dan cari alternatif lain.
Ubah posisi fizikal – contoh dari keadaan duduk atau bangun. Ini menunjukkan kita tidak berminat memanjangkan perbalahan.
Tanam rasa kasih pada sesama manusia dan sentiasa memaafkan semua orang – Jiwa seseorang itu akan lebih merasa tenang dan redha terhadap ketentuan Allah.
Menunaikan solat dan sentiasa beristigfar kepada Allah – Solat merupakan senaman terbaik dan dapat mengendalikan emosi dengan baik.
Sentiasa berwuduk atau mandi – ini kerana terapi air dapat menyejukkan fizikal dan emosi.

Penutup
Buku ini banyak membincangkan tentang cara menangani emosi dan mengawal stress dalam kehidupan. Apabila emosi sesorang mengalami kecelaruan, ia akan melumpuhkan kewarasan akalnya. Sebagai umat Islam kita bolehlah memperbanyakkan zikir, melakukan solat-solat sunat dan mempelajari Al-Quran dan maksudnya serta mengamalnya. Dengan ini, insyaallah hidup akan lebih tenang dan bahagia.

“Kemarahan adalah mazmumah (sifat negatif dalam hati yang paling mendalam)”
– Imam Al-Ghazali
Sep09

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on MENANGANI KONFLIK EMOSI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Tip Menjadi Individu Menarik

Posted by blogpmm on November 30, 2009

Tip Menjadi Individu Menarik oleh Dato’ Dr. Mohd. Fadzilah Kamsah & Ahmad Naim Jaafar. 2005. Selangor : PTS Millennia Sdn. Bhd. 222 muka surat. Diulas oleh Zalinna Kaliman.Sept09

Dato’ Dr. Mohd. Fadzilah Kamsah berkelulusan Ijazah Agriculture Science dari Universiti Malaya, Sarjana di dalam Agriculture Journalism serta Ph.D dalam Organisational Communication. Beliau adalah pakar motivasi serta pengarah Urusan Excel Training & Consultancy dan ketua pengarah ETC Communication. Beliau pernah mengendalikan lebih 6,000 kursus dalam perkhidmatan untuk agensi-agensi kerajaa dan swasta dalam bidang motivasi, komunikasi, perhubungan awam, hubungan kemanusiaan, khidmat pelanggan etika kerja, kepimpinan, pembangunan diri dan sebagainya

Ahmad Naim Jaafar berkelulusan undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau aktif sebagai perunding dan jurulatih dalam bidang pembangunan kepimpinan. Beliau banyak mengendalikan kursus dan seminar kepimpinan karismatik di jabatan-jabatan kerajaan dan organisasi swasta. Beliau adalah pengasas Pusat Pembangunan Kepimpinan yang menganjurkan program latihan untuk organisasi bagi mempromosikan pendidikan kepimpinan di Malaysia.

Ramai yang sering bertanya bagaimana ingin menjadi individu yang menarik. Antara persoalan yang sering bermain di fikiran ialah adakah kecantikan dan rupa paras atau kecantikan peribadi yang menjadi ukuran menarik atau tidaknya seseorang itu. Ramai yang membelanjakan wang yang banyak untuk kecantikan, ketrampilan dan ada juga melakukan sesuatu yang luar biasa semata-mata untuk menarik perhatian orang lain supaya diri kelihatan menarik. Tetapi hakikatnya adalah kita dapat menjadi orang yang menarik dengan melakukan perkara yang biasa sahaja. Unsur penarik berada dalam diri kita. Buku ini membongkar rahsia bagaimana hendak memiliki personaliti yang menarik tanpa membelanjakan wang yang banyak dan tanpa melakukan perkara-perkara yang luar biasa.

Buku ini mengandungi tujuh bahagian dan pada setiap bahagian diterangkan dalam bentuk tip-tip. Definisi menarik diterangkan pada bahagian pertama buku serta faktor-faktor yang menyumbang kepada sifat menarik seseorang itu antaranya seperti faktor fizikal, populariti, pandai bercakap, suara, pendidikan dan fizikal turut dibincangkan.

Bahagian dua membahaskan mengenai lelaki yang menarik daripada pandangan wanita. Menjadi seorang yang menarik adalah idaman seorang lelaki. Mereka hendak kelihatan menarik pada pandangan wanita. Walaupun menjadi menarik pada pandangan wanita tidaklah segala-galanya pada seorang lelaki, tetapi jelas ia penting dan ramai yang bingung dan pening kepala memikirkan bagaimana bagi kelihatan menarik pada pandangan wanita. Antara ciri-ciri lelaki yang menarik adalah ketrampilan yang kemas, kebijaksanaan emosi iaitu keupayaan dan kemahiran seorang lelaki mengakses emosinya dan menghargai perasaan dan emosi orang lain di sekelilingnya terutamanya wanita. Sifat budiman adalah aset berharga seorang lelaki dan sumber cinta pada mata seorang wanita yang harmoni. Lelaki yang berkeyakinan diri sesuai dengan fitrah lelaki sebagai pembela dan pemimpin kepada wanita. Lelaki berjiwa romantik adalah idaman wanita dan secara prinsipnya lelaki romantik adalah lelaki yang pandai membelai jiwa wanita dan faham keperluan wanita secara kejiwaannya. Lelaki yang matang, bertanggungjawab dan bersifat pendidik amat disukai oleh wanita kerana wanita mengharapkan lelaki yang mampu membawa mereka kepada kehidupan yang baik dan terpandu.

Bahagian tiga mengulas mengenai wanita yang menarik daripada pandangan lelaki. Wanita juga mahu dilihat menarik pada pandangan lelaki. Pelbagai cara wanita lakukan supaya kelihatan menarik namun mereka terlupa pada diri mereka sendiri sebenarnya ada daya penarik semulajadi cuma mereka tidak perasan. Lelaki tertarik kepada wanita yang memiliki sifat dan tingkah laku lembut supaya lelaki berbahagia dan hatinya berasa aman bila bersama wanita sedemikian. Wanita yang mempunyai sifat kebudakan dan manja disenangi oleh lelaki tetapi mestilah seiring dengan kematangan. Lelaki juga menyenangi wanita yang memiliki ciri-ciri keibuan kerana kerana sifat itulah yang mampu menjaga hal-ehwal keluarga terutamanya dalam mendidik anak-anak.

Bahagian empat membincangkan ketampanan dan kecantikan dari dalam. Tanpa kita sedar sebenarnya unsur kecantikan dan ketampanan sebenarnya datang dari dalam diri seseorang walaupun yang dilihat zahirnya adalah pada wajah yang cerah, senyuman yang manis, renungan yang menenangkan jiwa dan aturan kata yang indah. Namun sebenarnya semua itu datang dari unsur kecantikan dan ketampanan dalam diri seorang individu. Kecantikan dari dalam datangnya daripada hati yang bersih dan jauh daripada sifat-sifat buruk. Orang yang hatinya bersih secara automatiknya memiliki sesuatu kuasa magnetik yang luar biasa. Kata-katanya dapat meyakinkan lawan bicaranya. Perlu bersifat tulus ikhlas dalam pertuturan yang datang dari lubuk hati yang membina kepada kreadibiliti sebagai individu menarik.

Bagi menjadi individu menarik, perkara utama adalah membina konsep diri yang positif dengan itu individu itu sedar dirinya sendiri, jujur pada diri, orang lain dan juga persekitaran serta bersifat terbuka dan empati. Apabila seseorang suka dengan keadaan sedia ada mereka, ini akan membina sifat estim yang tinggi dan positif dalam diri mereka. Seterusnya dapat meningkatkan tahap motivasi diri yang membawa kepada kesan bersemangat, keinginan kuat untuk belajar, pandai menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan tanda. Kemampuan mengawal diri marah dan bertindak melulu semasa berhadapan dengan provokasi, diancam dengan kata-kata kesat dan kritikan yang melampau. Walau bagaimanapun kecantikan dan ketampanan dari dalam sahaja tidak memadai, ianya haruslah disertakan dengan imej, disiplin, dimensi serta penampilan diri yang baik bagi menyerlahlahkan ciri-ciri dalaman yang seseorang itu ada.

Setelah pengarang membincangkan sifat lelaki yang menarik pandangan wanita dan sebaliknya pada bahagian dua dan tiga, pengarang ada membincangkan bagaiman lelaki dan wanita saling jatuh cinta kerana puncak definisi menarik adalah apabila timbul pula perasaan cinta pada insan yang dilihat menarik. Kedua-dua perasaan ini iaitu tertarik dan jatuh cinta adalah saling berkait.

Pada bahagian enam tip-tip menjadi individu menarik yang dimulakan dengan perkara –perkara yang kecil dahulu. Apa yang penting adalah kita mulakan dengan tekad baru bagi menjalani kehidupan dengan jasad yang sama tetapi dengan pandangan dan fikiran baru ’saya seorang yang menarik’. Bagi merealisasikan matlamat ini, sikap-sikap diri yang positif antaranya muarah senyum, mudah mesra, kemahiran berbual, mendengar, bertanya soalan, hargai pandangan orang lain, selalu bersetuju, tidak cerewet, sering berterima kasih, merendah diri, kecantikan budi dan banyak lagi sifat-sifat terpuji diterangkan dengan lebih terperinci di dalam bab ini.

Buku ini tidak mempunyai kesimpulan tetapi bahagian terakhir dianggap sebagai penyudah kerana ia menerangkan tentang menarik yang hakiki. Sifat-sifat menarik yang telah dibincangkan adalah merupakan sifat-sifat dalaman pada seseorang. Apabila kita mempunyai ciri-ciri terpuji tersebut yang telah sebati di dalam diri kita, ianya akan bertahan, kekal lama dan menjadi hakiki berbanding kecantikan luaran dan fizikal yang pastinya akan hilang apabila tubuh dimamah usia.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Tip Menjadi Individu Menarik