Ulasan Buku

Mengulas buku, mengupas isi, meningkat kefahaman dan produktiviti.

ULASAN BUKU OLEH HASNIZAH BT GENO – JKE

Posted by blogpmm on December 26, 2012

DR HASAN HJ .MOHD ALI

40 Kesilapan Mendidik Anak-Anak

Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd,

Akademi Keluarga Malaysia (AKRAB) 1996

ISBN -967-61-0609-7

40 kesilapan mendidik anak-anak memaparkan  40 kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan oleh ibu bapa tanpa disedari dalam mendidik anak-anak. Antara kesilapan-kesilapan yang dinyatakan anataranya adalah memaki hamun sebagai cara menegur anak, kurang berlemah lembut terhadap anak-anak, jarang bersama anak-anak ketika mereka makan, melahirkan rasa kurang seronok ketika makan , membeza-bezakan kasih sayang terhadap anak-anak, tidak mengamalkan anak-anak dengan konsep keadilan,sentiasa menunujukkan muka masam dihadapan anak-anak, suka bertengkar dihadapan anak-anak, sering mengancam dan menakutkan anak-anak, menghukum tanpa menyatakan kesalahan yang dilakukan serta tidak menggalakan anak-anak hidup bekerjasama.

Terdapat 40 kesilapan-kesilapan yang dinyatakan dan setiap kesilapan yang diterangkan, disertakan sekali panduan-panduan berkenaan langkah-langkah praktik yang seharusnya diambil. Ia membantu ibu bapa untuk mengelak kesilapan yang sama berlaku seterusnya membantu ibu bapa untuk membuat pendekatan bagi mengatasi kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan.Huraian buku ini menggunakan pendekatan menerangkan setiap kesalahan yang dikenalpasti, di ulas dan dikaitkan dengan kesan negatifnya terhadap persoanaliti  anak-anak, keutuhan sesebuah keluarga dan juga persekitaran kehidupan keluarga.

Daripada dapatan bacaan isi kandungan buku ini, pelbagai persepsi akan wujud dikalangan pembaca. Persepsi pertama mungkin menyatakan bahawa apa yang dihuraikan tidak berkaitan langsung dengan diri, persepsi kedua menyebabkan seseorang itu sedar dan insaf  lantaran apa yang dibincangkan itu secara tepat mengenai mereka, persepsi ketiga menganggap memang terdapat  kesilapan-kesilapan yang sedemikian tetapi dengan perjalanan masa ia boleh dibaiki dengan mudah. Persepsi keempat , kesilapan ini berlaku bukan kerana ibu bapa tetapi lebih berpunca daripada anak-anak dan terdapat juga persepsi yang menyatakan kesilapan ini telah berlalu dan tidak banyak usaha pembaikan yang dapat dilakukan.

Namun adalah lebih bagus jika penulis dapat mengulas  contoh-contoh perbuatan atau kesilapan-kesilapan agar lebih mudah difahami dan dihayati. Secara umumnya buku ini sesuai untuk dijadikan rujukan bagi menilai dan memperbaiki setiap sudut kelemahan seseorang agar dapat diadun ubat penawarnya.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: