Ulasan Buku

Mengulas buku, mengupas isi, meningkat kefahaman dan produktiviti.

Fiqah Berinteraksi Dengan Non-Muslim

Posted by blogpmm on May 24, 2010

Penulis        :  Mohammad Nidzam Abd. Kadir

Kod Katalog :  TBBK 1096

Kos ISBN     :  978-967-5102-29-5
HARGA        :  RM 20.00

——————————————————————————–

Buku “Fiqah Berinteraksi dengan Non-Muslim” ini memberi gambaran jelas tentang batasan dan keindahan hidup bermasyarakat dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Pelbagai masalah dan situasi kita hadapi terutama yang berkaitan arak dan khinzir. Penulis membentangkan penyelesaian dan penerangan dengan hujah yang mudah diiringi firman Allah serta hadis sahih.

KENAPA ANDA PERLU BACA BUKU INI
Penerangan lengkap tentang tatacara bergaul dengan mereka yang bukan Islam.
Ilustrasi bercorak humor dan berinformasi.
Mengutarakan contoh permasalahan semasa.
Mengandungi anekdot-anekdot selingan bagi memudahkan pemahaman  

buku ini sangat menarik untuk dibaca adalah kerana mengandungi maklumat berkenaan hal dan persoalan yang mungkin sering ditanyakan oleh mereka yang non muslim yang berada didalam masyarakat kita. kita sebagai orang muslim seharusnya tahu bagaimana untuk menerangkan kepada mereka yang non muslim tentang anutan islam, pegangan dan juga cara hidup islam yang sememangnya sangat mudah dan tidak menghalang umatnya darai segi cara hidup, pergaulan,makanan dan juga pencarian rezeki. Ini adalah penting terutamanya menerangkan perihal berkenaan hukum minum arak dan daging babi serta hukum memakan makanan yang disembelih….

Muhammad Fahmi Bin Md Sabri
Pensyarah Jabatan Hospitaliti

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: