Ulasan Buku

Mengulas buku, mengupas isi, meningkat kefahaman dan produktiviti.

Archive for December, 2009

PANDUAN PROTOKOL DAN TATATERTIB MAJLIS

Posted by blogpmm on December 2, 2009

Panduan Protokol Dan Tatatertib Majlis

 

Nama Pengarang: SAMSUDIN WAHAB
Penerbit : PTS PROFESSIONAL PUBLISHING SDN. BHD.
Pengulas : AYU WIRDAWARTI PO’A

 

Latar Belakang Penulis :

 

Penulis buku ini, Samsudin Wahab adalah Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Dungun, Terengganu. Mempunyai pengetahuannya yang luas dan berpengalaman dalam bidang pengurusan.

Secara umumnya, walaupun terdapat banyak buku-buku tentang protokol dan etika dalam majlis, buku tulisan Samsudin Wahab ini boleh dikatakan memberi sumbangan besar sebagai rujukan ilmiah dalam bidang ini. Buku ini dihasilkan dalam 16 bahagian khusus namun masih berkesinambungan antara satu sama lain.

 

Bab 1 : Pengenalan Kepada Protokol Majlis

 

Ia dimulakan dengan Bab 1, iaitu Pengenalan Kepada Protokol Majlis. Dalam bahagian ini, istilah protokol dan etika sosial didefinasikan penulis dengan merujuk kepada pelbagai sumber seperti Kamus Dewan dan penulisan terdahulu tentang bidang ini (ms 1 -3). Penulis turut menjelaskan kepentingan pengetahuan protokol dalam kegunaan harian untuk individu, dalam pengurus masyarakat, dalam mengurus dan mengendalikan majlis dan juga dalam hubungan antarabangsa (ms 7 – 9).

 

Bab 2: Susunan Keutamaan Dalam Majlis

 

Penulisan seterusnya dalam Bab 2 menjuruskan kepada Susunan Keutamaan Dalam Majlis. Susunan keutamaan majlis wajar diberi perhatian kerana kegagalan mengikut susunan keutamaan terutama ketika menyambut tetamu akan merendahkan martabat tetamu kehormat itu. Menurut penulis sebagai negara yang mengamalkan Sistem Perlembagaan dan Beraja adalah wajar susunan keutamaan dibuat berteraskan protokol istana (ms 13). Penulis menyenaraikan dengan jelas susunan keutamaan peringkat persekutuan dengan merujuk kepada Pekeliling Warta Kerajaaan berdasarkan peringkat paling tinggi iaitu Yang di-Pertuan Agong sehingga ke bawah. Dalam bab ini juga, panduan tentang panggilan-panggilan hormat dan gelaran dibentangkan penulis dalam bentuk jadual (ms 23 – 27).

 

Bab 3 : Jawatan Pegawai Protokol

 

Dalam Bab 3 pula penulisan ditumpukan tentang Jawatan Pegawai Protokol. Pegawai protokol adalah individu yang mengetahui serta mahir mengenai protokol selepas mengikuti pelbagai latihan dan pengalaman lama dalam bidang ini (ms 28). Jenis-jenis pegawai protokol, perwatakan dan perlantikan pegawai protokol juga dihuraikan dengan jelas oleh penulis dalam bahagian ini.

 

Bab 4 : Protokol Untuk Pengacara Majlis

 

Bab 4 pula penulis memberi kefahaman tentang Protokol untuk Pengacara Majlis. Ini kerana apabila menganjurkan majlis, kita seharusnya faham beberapa istilah yang berkaitan dengan majlis yang diadakan itu. Perbezaan antara istilah-istilah seperti Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi tetapi Tidak Formal dan Majlis Tidak Rasmi tetapi Formal dan Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal telah dihuraikan dengan jelas oleh penulis (ms 40 – 43). Dalam bab ini juga, berdasarkan rujukan penulis terdahulu, penulis memberi panduan tentang tips menjadi pengacara yang baik dan menepati protokol. Pada pengakhiran bab pula diselitkan dengan beberapa bahasa sapaan atau panggilan hormat untuk jawatan-jawatan tertentu yang sesuai diigunakan oleh pengacara majlis khususnya dalam acara rasmi.

 

Bab 5 : Protokol Bagi Majlis Anugerah Cemerlang

 

Dalam Bab 5 dikhususkan kepada Protokol bagi Majlis Anugerah Cemerlang. Majlis ini boleh diadakan untuk tujuan meraikan peserta-peserta yang telah memenangi sebarang acara yang telah dipertandingkan oelh badan-badan tertentu. Penulis menulis dan memberi penerangan tentang protokol dalam acara-acara sebegini merangkumi protokol jemputan, protokol sambutan, protokol tempat duduk majlis, protokol ketika penyampaian hadiah dan protokol pakaian majlis.

 

Bab 6 : TataSopan Berucap Dalam Majlis

 

Bab 6 pula memberi penekanan tentang aspek Tatasopan Berucap dalam Majlis. Penulis memberi panduan bagaimana ucapan sepatutnya dinyatakan berdasarkan beberapa contoh atau jenis majlis seperti Majlis Perpisahan, Majlis dalam Kem Latihan, Majlis Perkahwinan Kaum Melayu, Jamuan Tahunan Organisasi dan Perjumpaan Persatuan Pelajar.

 

Bab 7 : Protokol Penyambut Tetamu Rasmi

 

Selain pengacara majlis yang dihuraikan oleh penulis dalam Bab 4, tugas yang tidak kurang pentingnya adalah Penyambut Tetamu Rasmi. Oleh itu dalam Bab 7, protokol tentang aspek ini dihuraikan secara khusus oleh penulis. Tugas menyambut tetamu dalam acara rasmi biasanya dilaksanakan secara berkumpulan yang terdiri daripada beberapa orang ahli jawatan kuasa. Peranan penyambut tetamu amat besar dalam hubungan silaturahim anatra hadirin dengan jawatan kuasa yang menganjurkan sesebuah acara rasmi (ms 73). Atas sebab ini, penulis telah menyenaraikan dengan jelas ciri-ciri kriteria dan sikap penyambut tetamu termasuk ringkasan tugas seorang peyambut tetamu (ms 76 -78). Cara menyambut dan mengiringi tetamu turut dijelaskan dengan teperinci dan pada akhir bab ini, tips turut diberi penulis jika beberapa masalah yang boleh dijangka timbul dalam melaksanakan tugas sebagai penyambut tetamu.

 

Bab 8 : Susunan Tempat Duduk

 

Dalam Bab 8, penulis cuba memberi kefahaman tentang Susunan Tempat Duduk. Dalam bab ini penulis lebih banyak mengunakan teknik penceritaan berbentuk grafik dan gambarajah yang membolehkan pembaca memahami dengan lebaih mudah keperluan perbezaan susunan tempat duduk yang betul seperti susunan meja panjang, susunan meja utama, meja khas, susunan meja bulat, susunan apabila ada tetamu di-Raja, susunan bagi tetamu utama dengan atau tanpa pasangan.

 


Bab 9 : Protokol Sopan Santun Berbual
Bab 10 : Protokol Sopan Santun Berkenalan

 

Kesinambungan protokol dalam majlis seterusnya dihurai dalam bab seterusnya di mana Bab 9 tentang Sopan Santun Berbual dan Bab 10 Sopan Santun Berkenalan. Penulis banyak memberi panduan berguna dalam kedua-dua bab ini di samping mengingatkan amalan-amalan negatif yang perlu dilarang dalam majlis-majlis rasmi (ms 118 – 119).

 

Bab 12 : Protokol Susunan Tempat Duduk

 

Dalam Bab 12, penulis mengkhususkan tentang Susunan Tempat Duduk dalam pelbagai majlis. Susunan tempat duduk menggambarkan taraf, susunan keutamaan, kekananan dan kepentingannya. Penjelasan penulis banyak dibantu dengan lakaran gambarajah seperti contoh susunan tempat duduk di pentas, susunan bagi 4 orang, 2 pasangan dan susunan 6 orang, 3 pasangan (ms 140 – 143).

 

Bab 13 : Tatatertib Di Meja Makan

 

Bab 13 diteruskan oleh penulis dengan tajuk Tatatertib di Meja Makan. Ia dihuraikan dengan jelas seperti tatatertib menghidang, tatacara makan dan minum, mencuba rasa makanan malah tatacara menghisap rokok juga diterangkan. Pembaca juga diperkenalkan dengan pelbagai peralatan makanan, pencuci mulut, susunan peralatan bagi makan malam ala barat dan bagaimana peralatan ini sepatutnya digunakan (ms 152 – 157).

 

Bab 14 : Protokol Pemakaian

 

Bab seterusnya mengkhususkan tentang pakaian. Ini kerana pakaian memainkan peranan penting dalam mempengaruhi persepsi seseorang individu pada individu yang lain. Penulis menghuraikan secara khusus tentang cara pemakaian bagi kaum lelaki, wanita (ms 165 – 168), panduan pakaian Majlis Rasmi Kerajaan, Majlis Konvokesyen Universiti, pakaian Rasmi Istana, pakaian pada majlis seperti Berbuka Puasa, Majlis Pecah Tanah dan Rumah Terbuka.

 

Bab 15 : Kualiti Majlis

 

Bab 15 pula diteruskan dengan konsep Kualiti Majlis. Dalam bab ini, pembaca akan diperkenalkan dengan beberapa prinsip kualiti dan protokol majlis seperti JIT (Just in Time), kitaran kualiti, Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), Zero Defect, ISO (International Organization for Standardization) dan Benchmarking. Huraian tentang komponen dalam kualiti protokol acara seperti seumber manusia, bahan-bahan dan pihak kudua serta strategi kualiti pengurusan luaran turut dimasukkan dalam bab ini.

 

Penutup

 

Buku ini ditutup dengan cantiknya dalam Bab ke 16 sebagai bahagian terakhir dengan menyelitkan Pantun-pantun dan Gurindam Majlis. Ini kerana penulis berpendapat bagi menyerikan majlis, pengucap boleh menghiasi ucapannya dengan menyelitkan beberapa rangkap pantun atau gurindam. Pantun dan gurindam yang indah berseni ini dianggap alat yang berkesan untuk menyampaikan maksud di hati, lebih-lebih lagi majlis-majlis rasmi yang berunsur nilai tradisional (ms 197).

Secara keseluruhnnya buku ini ditulis dalam bahasa yang padat, mudah dan senang untuk difahami. Penulis juga banyak mengaplikasikan teknik lain selain berbentuk penceritaan seperti penggunaan elemen grafik, gambarajah, lakaran, jadual dan penyenaraian bernombor bagi memudahkan data dipersembahkan dan difahami. Amat membanggakan apabila penulis turut menyelitkan kelebihan dan keluhuran unsusr-unsur keislaman dalam beberapa bab seperti Adab Berbual menurut Islam (ms 115 – 117) dan Panduan Berpakaian dan Busana Muslimah (ms 167 dan 179) pada Bab 14. Penulisan buku ini juga banyak disokong dengan rujukan-rujukan kukuh dan asas yang boleh dipercayai seperti rujukan penulisan terdahulu, Kamus Dewan, Warta dan Pekeliling Kerajaan dan seumpamanya.

Bagaimanapun pada pandangan pengulas Bab ke 15 kurang relevan untuk dimasukkan dalam buku ini dan mungkin perlu digugurkan. Ini kerana topik yang diperbincangkan dalam Bab 15 iaitu tentang konsep Kualiti Majlis kurang berkaitan dengan protokol, etika dan tatatertib majlis. Ia juga topik yang boleh dianggap berat khususnya di bahagian-bahagian akhir buku yang mungkin boleh membosankan pembaca. Pengulas percaya bahagian ini akan kurang diminati dan akan banyak ditinggalkan pembacaannya oleh pembaca. Bagaimanapun kelemahan pada pengakhiran buku ini ditutup sepenuhnya dengan buah tangan tambahan daripada penulis kepada pembaca dengan memasukkan contoh-contoh pantun dan gurindam yang boleh diguna dalam majlis-majlis tertentu. Disinilah terserlahnya beza dan kelebihan nilai tambah buku ini berbanding buku-buku lain yang seumpamanya.

Secara keseluruhannya penulis buku ini menerangkan dengan jelas cara berpakaian, yang betul, tatatertib di meja makan, penyusunan meja makan dengan cara yang betul, adab sopan pertemuan dan perkenalan dalam majlis. Selain itu, ia menerangkan cara membuat panggilan hormat yang betul bagi tetamu-tetamu dari pelbagai jawatan dan gelaran, penampilan diri dalam majlis serta adab sopan ketika memberi ucapan dalam majlis. Buku ini sangat berguna dan sesuai dijadikan rujukan invididu dalam keluarga, jawatankuasa daerah, negeri, jabatan kerajaan dan swasta ataupun institusi pengajian tinggi.

Advertisements

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on PANDUAN PROTOKOL DAN TATATERTIB MAJLIS

FLIPPING THE SWITCH

Posted by blogpmm on December 2, 2009

 

 

Pengarang : John G. Miller.
Penerbit : Syarikat. G.P. Putnam’S Sons.
Edisi : 1 edition December 29, 2005.

 

Reviewed by Rashidah Mustapa,
Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Keusahawanan,
Politeknik Merlimau
17 September 2009

 

Latar Belakang Penulis

 

John G. Miller, seorang graduan daripada Universiti Cornell, Amerika Syarikat, adalah pengasas QBC Inc, sebuah firma pembangunan organisasi. Beliau banyak menghasilkan bahan-bahan penulisan dan memberi ceramah motivasi. Buku Flipping The Switch ini merupakan buku susulan kepada judul QBC! The Question Behind The Question, yang diterbitkan sebelum ini. Bagaimana pun penerangan ringkas penulis mengenai QBC! The Question Behind The Question dalam Bab 2 , memudahkan pembaca memahami dan mengaplikasikan kandungan buku Flipping The Switch ini walaupun tidak pernah atau tidak berkesempatan untuk membaca buku QBC!

 

Dengan penulisan buku ini, Miller berhasrat untuk membantu pembaca membuat perubahan dan berpegang kepada akauntabiliti diri dengan mengajukan soalan yang tepat (asking the right kind of question) sebagai langkah pertama untuk berjaya dalam kehidupan harian dan kerjaya.

Soalan-soalan seperti “Kenapa ini berlaku kepada saya?”, “Bila lah mereka dapat lakukan perkara tersebut dengan betul?” perlu diganti dengan soalan-soalan konstruktif seperti “Apakah harus saya lakukan?” , “Bagaimana saya boleh bantu?” Perubahan ini merupakan satu perubahan mudah, yang boleh membawa seseorang dari tempat mangsa kepada tempat pemandu.

 

Anjakan atau perubahan minda dan persepsi ini akan memintas kelakuan yang negatif seperti menyalahkan orang lain, suka mengadu, melengah-lengahkan dan berfikir seperti seorang mangsa, seterusnya memberikan kita keupayaan untuk menyelesaikan masalah dan bukan asyik merungut sahaja mengenai masalah berkenaan. Hasilnya? Organisasi yang lebih mantap, pasukan kerja yang lebih dinamik, dan hubungan yang lebih sihat.

Umpama bila suis lampu ditekan (light switch is flipped), tenaga elektrik akan mengalir dan mentol lampu akan bernyala dengan serta merta. Begitu juga bila soalan yang tepat diajukan, 5 prinsip penting (digelar Advantage Principles oleh penulis) akan dipraktikkan, dan hasilnya akan membuahkan pengalaman kehidupan peribadi dan kerjaya yang mempunyai banyak kelebihan dan lebih bermakna. 5 prinsip ini akan memperkukuhkan amalan atau tabiat seseorang, khususnya seperti berikut:

PEMBELAJARAN (LEARNING): menjalani hidup dengan penuh bermakna dan bertenaga melalui pembangunan dan perubahan diri secara positif

KEPEMILIKAN (OWNERSHIP): mencapai matlamat hidup dengan menjadi seorang yang cekap menyelesaikan masalah

KREATIVITI (CREATIVITY): mencari idea-idea atau cara-cara baru untuk berjaya

PERKHIDMATAN (SERVICE) : Lakukan untuk orang lain perkara yang tidak perlu anda lakukan, dan membina warisan (legacy) dengan membantu orang lain berjaya

KEPERCAYAAN (TRUST) : membentuk perhubungan yang bermakna dan menguntungkan

 

Bab 3 hingga 22 menerangkan 5 prinsip ini dengan ringkas tetapi padat, melalui kisah-kisah benar dan bayangan, dan bagaimana ia membantu seseorang mencapai kejayaan dan kepuasan. Contoh-contoh diberi untuk membantu pembaca untuk bergerak mencapai kejayaan peribadi mahupun kerjaya.

Beberapa kata-kata utama yang menarik dalam buku ini pastinya akan kekal dalam ingatan pembaca, seperti pemikiran sampah (garbage thinking), akauntabiliti diri (personal accountability), Prinsip Kelebihan (Advantage Principles), soalan di sebalik soalan (The Question Behind the Question), Mentaliti pengecualian (Exception Mentality) dapat mencetus anjakan minda dan persepsi seseorang.

Penulis mengakhiri buku ini dengan menyenaraikan beberapa soalan dan latihan untuk digunakan sama ada secara individu atau dibincangkan secara berkumpulan. Soalan dan latihan berkenaan direka untuk menggalakkan refleksi ke atas kandungan buku dan membantu pembaca menggunakan pengetahuan dan ilmu yang diperolehi untuk dijadikan tindakan.

Posted in KU | Tagged: | Comments Off on FLIPPING THE SWITCH

Hebat Di Pejabat

Posted by blogpmm on December 2, 2009

Hebat Di Pejabat

 

Nama pengarang : Wan Rashid Wan Mohamed, CA(M), ACMA
Judul : Hebat Di Pejabat
Penerbit : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd
Tarik Terbitan : Cetakan Pertama 2009
Jumlah Halaman : 215 ms

Nama pengulas : Nor Wariza Binti Jufri
Jabatan : JKA

KANDUNGAN

Buku ini ditulis bagi meneroka rahsia menjadi pekerja cemerlang serta berkongsi hasil himpunan idea atau pedoman daripada mereka yang pakar dan berjaya. Ia dibahagikan kepada enam bahagian bermula dengan dorongan diri, panduan mempertingkatkan ketrampilan diri dan memperbaiki cara berkomunikasi. Selain daripada itu, petua menjadi pekerja yang produktif dan sentiasa berpandangan jauh juga dibincangkan.

Penetapan matlamat adalah penting bagi mengidamkan produktiviti yang lebih baik, jawatan yang lebih tinggi dan diiktiraf rakan sekerja. Seterusnya merancang haluan yang terbaik adalah penting bagi mencabar diri kita ke arah yang tepat supaya mendorong memberikan yang terbaik dalam kerjaya. Antara strategi bagi memajukan diri adalah dengan menghadiri kursus latihan, atau pun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, membaca buku-buku kemahiran serta motivasi ataupun mengubah cara kerja. Seterusnya, pastikan kita mempunyai pelan jangka panjang supaya tidak kecewa dengan kegagalan jangka pendek kerana kita perlu komited dengan sasaran yang dimpikan.

Bagi meningkatkan ketrampilan diri antara faktor penting yang perlu ditekankan adalah kerapian diri, senjata senyuman, keyakinan diri, bersikap positif, memotivasikan diri, mempromosi diri dan bina jenama diri adalah penting. Bagi permulaan, tanggapan pertama adalah penting dimana bagi membina imej diri, pakaian yang sesuai dan rapi adalah penting.Daripada segi penjagaan diri, senyuman membantu mencantikkan wajah. Senyuman memberikan ketenangan diri dan mengurangkan tekanan kerja. Selain daripada itu, membina keyakinan diri adalah penting bagi mencapai matlamat. Ini kerana dalam kerjaya, dengan berfikir sebagai orang cemerlang, kita semakin hampir dengan kejayaan. Dalam berkomunikasi seharian juga, disarankan supaya bersikap positif dan berbincang bagaimana menggunakan kekuatan itu bagi meningkatkan prestasi menjadi lebih kreatif, lebih fokus dan berkeinginan bagi berjaya. Jadi, bagi mendapatkan hasil terbaik dalam kerjaya kita, sentiasa berfikir secara positif. Menurut penulis, membentuk jenama diri adalah penting, ini kerana dalam hidup seharian, mustahil dapat memuaskan hati atau disukai semua orang. Matlamat utama adalah menonjolkan satu jenama diri yang positif, tepat, konsisten dan berkesan kepada orang sekeliling.

Penulis memberikan tips untuk berkomunikasi secara berkesan, di antaranya adalah menjadi pendengar yang baik, dapat mentafsir bahasa badan, berkomunikasi secara lisan, strategi berucap, memujuk rasa gemuruh, mempengaruhi orang lain, tanya soalan yang betul dan belajar berkata tidak. Komunikasi penting terutama dalam keadaan genting seperti dalam peperangan. Dalam kerjaya, kesilapan komunikasi dapat menjejaskan keputusan yang dibuat dan arahan yang dilaksanakan. Ia bukan sahaja membazrikan wang, tetapi juga tenaga dan masa.

Dunia pekerjaan mempunyai asam garamnya tersendiri. Seseorang pekerja yang bagus pandai menyesuaikan diri dengan budaya kerja pejabat. Bagi menjadi cemerlang, pekerja haruslah menghormati dan mengekalkan hubungan baik dengan semua orang kerana dalam menjalankan tugas, kita perlukan sokongan semua dan bantuan rakan sekerja. Politik dalam pejabat juga menjadi isu, di mana sekiranya kita pandai menyesuaikan diri dan melobi kuasa secara beretika, rangkaian politik pejabat mampu membantu kita meningkatkan pengaruh dan melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan tetapi tidak boleh bermain kotor dan menikam dari belakang. Bagi membina jaringan pengaruh rakan sekerja pula, sebaik-baiknya tidak memilih kawan. Hormat dan bergaullah dengan semua orang dan semua peringkat.

Menjadi seorang yang hebat dan produktif bukannya mudah kerana banyak tips yang diberikan. Di antaranya adalah dapat mengurus masa dengan cekap, dapat mengutamakan yang penting dahulu, menjaga kesihatan dengan baik, dapat menguasai bidang yang diceburi, dapat menepis halangan yang tiba, tidak buta teknologi, sentiasa berperanan dalam pasukan, berupaya mengagihkan tugas dengan bijak, dapat menjadi pembimbing rakan sebaya dan dapat mencapai prestasi kerja yang cemerlang. Cabaran dalam kerjaya sebenarnya berperanan membentuk diri supaya menjadi lebih tabah dan gagah daripada segi ilmu serta pengalaman. Kekuatan yang terhasil membolehkan diri berusaha gigih bagi mengatasi cabaran dan mencapai kecemerlangan. Tanpa usaha yang gigih, kemanisan kejayaan tidak dapat dinikmati sepenuhnya.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Hebat Di Pejabat

Berfikir Seperti Inventor

Posted by blogpmm on December 2, 2009

Berfikir Seperti Inventori


Di Ulas Oleh : Suzliana Binti Marsom
Jabatan Kejuruteraan Awam
Politeknik Merlimau, Melaka

Penulis

 

Berfikir Seperti Inventor adalah sebuah buku yang ditulis oleh Ainon Mohd. Dan Abdullah Hassan. Buku yang diadaptasikan daripada buku bertajuk Kepintaran Daya Cipta dan kemahiran Berfikir ini telah diterbitkan oleh PTS Millennia Sdn. Bhd. pada tahun 2005. Jumlah halaman buku ini adalah sebanyak 286 muka.

 

Mengenai Buku Ini

 

Buku ditulis bagi membantu ibubapa, guru-guru dan pembaca meningkatkan kemahiran berfikir anak-anak dan para peajar mereka. Pengarang mengandaikan bahawa kerja keras dan mendapat kelulusan yang tinggi semata-mata tidak lagi menjamin seseorang itu mampu bersaing dengan idea-idea dan produk-produk pengeluar lain. Namun, orang yang sentiasa berfikir bagaimana mereka dapat memperkenalkan produk-produk yang lebih baik, lebih murah dan lebih tahan kepada pengguna adalah lebih baik daripada golongan yang bekerja keras tadi. Untuk mencapai tahap tersebut, seseorang itu perlu berfikir secara kreatif dan sistematik. Idea yang kreatif adalah bakat istimewa yang dimiliki oleh segelintir manusia. Namun, kajian terbaru mendapati bahawa berfikir secara kreatif adalah sejenis kemahiran yang dapat dipelajari dengan menggunakan pelbagai teknik berfikir.

 

Kemahiran Berfikir

 

Sebagai seorang pendidik, kemahiran berfikir hendaklah diajar mengikut ‘kaedah dari tengah’ iaitu pendidik mesti memberikan contoh-contoh yang sangat jelas kepada pelajar. Pendidik boleh menggunakan beberapa cara untuk mengajarkan teknik-teknik berfikir antaranya iaitu tunjuk ajar, soal jawab lisan, secara tulisan, secara lukisan, arahan kepada individu, latihan berkumpulan dan gabungan pendidik dan pelajar (p. 7). Pendidik digalakkan membuat bahan-bahan latihan tambahan sendiri supaya lebih sesuai dengan situasi bilik kuliah dan para pelajar. Dalam menjana kemahiran berfikir pelajar, terdapat empat jenis bahan latihan yang boleh digunakan iaitu bahan seronok, bahan asing, bahan persekitaran dan bahan berat (p. 9).

 

Teori,Konsep Idea,Inovasi & Teknologi

 

Dalam bab 2 menerangkan tentang teori dan konsep idea, inovasi dan teknologi. Inovasi berasal daripada bahasa Latin bermakna pembaharuan (p.18). Kebanyakan oraang mendefinisikan inovasi sebagai pembangunan teknologi baru atau aplikasi sesuatu teknologi dalam kegunaan tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahawa inovasi tidak semestinya melibatkan teknologi. Sebaliknya inovasi didefinisikan sebagai penciptaan cara-cara baru bagi menyampaikan nilai kepada para pengguna. Inovasi dan rekacipta bergantung kepada adanya maklumat yang relevan, daya memanipulasi maklumat, kreativiti bagi mencipta konsep-konsep novel dan kreativiti menjana aplikasi-aplikasi baru. Idea adalah sebagai harta di mana undang-undang Negara ini melindungi pelaburan yang dibuat oleh seseorang yang menghasilkan sesuatu idea. Perlindingan itu adalah apa yang diistilahkan sebagai harta intelektual. Ada empat jenis perlindungan harta inteletual iaitu paten, pendaftaran rekabentuk, jenama perdagangan dan hakcipta (p. 48). Rekacipta abstrak lebih penting daripada rekacipta fizikal. Rekacipta idea dan rekacipta tindakan adalah dua jenis rekacipta bersifat abstrak dan ia sama pentingnya dengan kemahiran rekacipta benda fizikal dan membuat analisis.

 

Kreativiti vs Paradigma

 

Bab seterusnya membincangkan tentang kreativiti dan paradigma. Paradigma ialah andaian-andaian yang kita gunakan untuk memahami dunia. Menurut Kuhn, paradigma ialah kerangkan yang kita gunakan bagi memahami dunia sebenarnya (p. 91). Maksudnya, kita memahami dunia melalui paradigma yang ada dalam minda kita. Apabila kita melihat sesuatu, kita memadankan pola yang kita lihat dengan pola dalam minda kita. Pola-pola dalam minda terbina satu demi satu oleh pengalaman. Dengan bantuan paradigma, kita tahu apa yang betul dan salah, baik atau buruk serta halal dan haram. Namun begitu, paradigma boleh menyebabkan minda kita tertutup dam melumpuhkan daya usaha kita. Kelumpuhan paradigma adalah keadaan di mana kita mengalami kerugian tetapi minda kita tidak berupaya berfikir untuk melepaskan kita daripada keadaan itu. Salah satu punca kelumpuhan paradigma adalah keengganan kita mencabar kesahan paradigma yang sebelum ini berjaya. Kita juga jarang mempersoalkan andaian-andaian yang menjadi asas paradigma menyumbang kepada kelumpuhan paradigma. Justeru, paradigma baru diperlukan. Setiap kali suatu paradigma diterima, paradigma itu akan meletakkan semua orang pada tahap sifar. Namun, perubahan paradigma adalah suatu perkara yang sangat diperlukan tetapi sukar dilakukan kerana banyak pihak menanggung risiko besar dalam perubahan itu.

 

Kecerdasan

 

Kecerdasan dan kreativiti adalah dua konsep yang berbeza dan kedua-dua dapat diuji dan dinilai dengan menggunakan alat-alat dan cara berbeza. Tembok yang menghalang kreativiti individu adalah seperti takut dikata bodoh dan takut gagal. Keyakinan diri adalah tiang utama kreativiti. Kita dapat melakukan apa yang kita percaya dapat dilakukan. Orang yang tidak yakin akan menuduh orang lain atas kelemahannya. Semua pihak salah, dia saja yang betul. Kata pujangga Arab: “Orang yang berjiwa besar bercakap tentang pelbagai idea, orang biasa-biasa mengulas-ulas pelbagai peristiwa, orang yang berjiwa kecil memperkatakan hal orang, orang yang berotak kecil bercakap tentang din mereka sendiri.” (p. 168). Di samping itu juga, berfikir secara cara logikal mampu menerbitkan idea-idea baru.

 

Kecerdasan vs Kreativiti

 

Bab seterusnya menyentuh tentang persepsi,dan pemikiran rekacipta .Persepsi ialah proses yang berlaku di dalam minda apabila kita memahami apa yang kita lihat.Ia berfungsi seperti sebilah pedang dua mata di mana ia boleh menghasilkan kesan betul dan salah, positif dan negatif. Persepsi juga dapat menentukan nasib seseorang. Pelbagai kekeliruan yang muncul dikalangan orang ramai termasuk pendidik apabila memperkatakan tentang pemikiran dan rekacipta. Kekeliruan datang daripada salah anggapan bahawa kalau kepercayaan seseorang itu betul, dia akan berfikir secara yang betul. Kekeliruan ini sering berlaku disebabkan bermacam-macam kefahaman. Di kalangan pensyarah pengajian tinggi, ramai yang memahami kemahiran berfikir adalah memahami sesuatu yang logik. Ini adalah kekeliruan yang berlaku dengan meluasnya. Di samping itu, kekeliruan lain ialah salah anggapan kemahiran berfikir adalah memahami sesuatu secara analitikal dan kritikal. Ketiga-tiga elemen tersebut logikal, analitikal dan kritikal adalah jenis pemikiran reaktif. Sedangkan yang perlu bagi seorang yang berfikir seperti inventor memerlukan pemikiran proaktif iaitu memahami sesuatu secara generatif-kreatif. Pemikiran reaktif biasanya menanti sesuatu kejadian berlaku terlebih dahulu untuk dianalisis dan dikritik, tetapi pemikiran proaktif mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu tanpa menunggu apa-apa berlaku terlebih dahulu. Bab ini juga menyentuh tentang pemikiran rekacipta.

 

Apa Itu Pemikiran Rekacipta ?

 

Pemikiran rekacipta atau design thinking berbeza dengan pemikiran tradisional (logikal dan analitikal). Pemikiran ini terbahagi kepada dua iaitu pemikiran rekacipta keras dan pemikiran rekacipta lembut. Pemikiran rekacipta keras adalah hasil pemikiran rekacipta lembut. Pemikiran rekacipta lembut mengandungi prosedur atau tatakerja. Contoh-contoh rekacipta keras termasuklah benda seperti bangunan, taman, perkakas, enjin, pelbagai masakan, pakaian dan lain-lain. Namun, sekiranya sesuatu rekacipta itu ada kelemahan, jangan dikritik kelemahan itu. Menurut Dr. Edward de Bono, kemahiran berfikir adalah pelbagai kemahiran bagi meluaskan dan menajamkan daya persepsi seorang individu (p. 189).

 

Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir

 

Dalam bab yang terakhir ini, pengarang menjelaskan beberapa jenis kemahiran berfikir yang boleh digunakan oleh individu, ibu-bapa dan individu bagi menjana pemikiran anak-anak dan para pelajar mahupun diri sendiri. Antara jenis pemikiran itu ialah berfikir secara analitikal, logikal, objektif sistematik, pragmatik, positif, negatif, konstruktif, proaktif, projektif, kreatif, perspektif, lateral, nilai, emotif, reaktif, historis, matematik dan intuitif. Namun dalam ulasan ini saya memilih untuk membincangkan tentang pemikiran proaktif kerana merasakan pemikiran jenis ini yang mendorong individu boleh berfkir seperti inventor. Berfikir secara proaktif adalah dengan menggunakan keupayaan minda membuat pelbagai ramalan untuk menjangka perkara-perkara yang kini belum berlaku (p. 243). Ia ditandai oleh daya usaha untuk berfikir sebelum sesuatu perkara itu berlaku. Matlamat berfikir secara proaktif ialah memikirkan sesuatu sebelum orang lain terfikir hal itu terlebih dahulu, memikirkan perkara-perkara yang mungkin berlaku sebelum perkara-perkara itu benar-benar terjadi, memikirkan perkara-perkara yang perlu disiap sediakan untuk menghadapi apa-apa kemungkinan dan membuat rancangan-rancangan masa hadapan. Kemahiran berfikir secara proaktif memerlukan daya imaginasi yang tajam di samping logik yang betul dan maklumat yang tepat. Kemahiran berfikir secara proaktif membolehkan kita merancang tindakan-tindakan proaktif dan ini sangat penting dalam persaingan.

 

Ulasan

 

Dalam dunia persaingan siapa yang nampak dahulu dan siapa yang bertindak dahulu, dia akan dapat dahulu. Justeru, apabila individu itu mahu berfikir seperti inventor maka ia perlu berfikir secara proaktif. Secara kesimpulannya, individu, ibu bapa mahupun pendidik boleh menggunakan pendekatan yang disyorkan seperti yang terkandung dalam buku bertajuk ‘Berfikir seperti Inventor’ dalam membentuk kaedah dan cara berfikir anak-anak dan para pelajar. Pelbagai contoh dijelaskan sebagai panduan kepada pembaca. Panduan berfikir ini perlu bagi membolehkan individu ataupun golongan sasaran menghasilkan pelbagai ciptaan teknikal.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on Berfikir Seperti Inventor